Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Andre Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Juda-kongene Manasse og Amon
33Manasse var tolv år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i femtifem år.  2 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og tok etter all den styggedommen de drev med hos de folkeslagene Herren hadde drevet bort for israelittene.  3 Offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, bygde han opp igjen. Han reiste altere for Ba’al-gudene og laget Asjera-pæler, og han tilbad og dyrket hele himmelhæren.  4 Selv i Herrens hus bygde han slike altere, enda Herren hadde sagt: «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid.»  5 I begge forgårdene til templet bygde han altere for hele himmelhæren.  6 Manasse lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnom-dalen. Han drev med tegntyding, spådomskunster og trolldom og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte hans harme.
   
 7 Gudebildet som Manasse hadde laget, stilte han opp i Guds hus. Om dette hadde Gud talt slik til David og hans sønn Salomo: «I dette huset, i Jerusalem, som jeg har utvalgt innenfor alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid.  8 Jeg vil aldri mer la Israel vandre langt bort fra det landet jeg bestemte at deres fedre skulle ha, så sant de legger vinn på å gjøre alt det jeg har befalt dem, og lever etter hele loven og de forskrifter og bud de har fått gjennom Moses.»  9 Men Manasse forledet innbyggerne i Juda og Jerusalem til å gjøre enda mer ondt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene.
   
10 Da talte Herren til Manasse og hans folk, men de brydde seg ikke om det. 11 Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme mot dem. De fanget Manasse med kroker, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia. 12 Men da han var i nød, bønnfalt han Herren sin Gud om nåde og ydmyket seg dypt for sine fedres Gud. 13 Og Herren bønnhørte ham da han bad. Han lyttet til hans inderlige bønn og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt kongerike igjen. Da fikk Manasse sanne at det er Herren som er Gud.
   
14 Siden bygde han en ytre mur om Davids-byen, vest for Gihon, nede i dalen, fram til Fiskeporten. Han lot muren gå rundt Ofel og gjorde den meget høy. Og i alle de befestede byene i Juda innsatte han kommandanter. 15 Alle fremmede guder og gudebilder fjernet han fra Herrens hus og like ens alle de altrene han hadde bygd på Herrens tempelberg og i Jerusalem. Han kastet dem utenfor byen. 16 Så satte han i stand Herrens alter, og der bar han fram måltidsoffer og takkoffer. Og han sa til folket i Juda at de skulle tjene Herren, Israels Gud. 17 Folket ofret likevel ennå på haugene, men bare til Herren sin Gud.
   
18 Det som ellers er å fortelle om Manasse, og hans bønn til sin Gud og om de ord seerne talte til ham i navnet til Herren, Israels Gud, det er fortalt i boken om Israels konger. 19 Om hans bønn og hvordan han ble bønnhørt, om hans synd og troløshet, og om de stedene hvor han bygde offerhauger og reiste Asjerapæler og gudebilder, før han ydmyket seg, alt dette er skrevet opp i boken av hans seere. 20 Og Manasse gikk til hvile hos sine fedre. De gravla ham i hans slott, og sønnen Amon ble konge etter ham.
   
21 Amon var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i to år. 22 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, likesom hans far Manasse hadde gjort. Amon ofret til alle de gudebildene som hans far Manasse hadde laget, og han dyrket dem. 23 Men han ydmyket seg ikke for Herren, som hans far Manasse hadde gjort. Han bare øket sin syndeskyld. 24 Amons menn fikk i stand en sammensvergelse mot ham, og de drepte ham i hans slott. 25 Men folket i landet slo i hjel alle dem som hadde sammensverget seg mot kong Amon, og så tok de hans sønn Josjia til konge etter ham.
   
< Forrige kapittelNeste kapittel >