Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Salomo eará doaimmat
8Salomo anii guoktelogi jagi Hearrá tempela ja iežas šloahta huksemii.  2 Son nannii maiddái daid gávpogiid maid Hiram lei addán sutnje, ja divttii israellaččaid ássat daidda.  3 De Salomo fallehii Hamat-Soba ja válddii dan.  4 Son nannii Tadmora mii lea meahcis, ja buot vuorkágávpogiid maid lei huksen Hamatii.  5 Son huksii maid bajit ja vuolit Bet-Horona, ladnegávpogiid main ledje muvrrat, poarttat ja bummat  6 ja nannii Baalata ja buot gávpogiid main son anii vuorkkáidis, vovnnaidis ja heasttaidis. Son huksii maid buot eará, visot maid dáhtui, Jerusalemii ja Libanonii ja oppa dan riikii maid ráđđii.  7 Salomo mearridii ahte buot hetlaččat, amorlaččat, perisselaččat, hivvelaččat ja jebuslaččat geat ledje báhcán, buohkat geat eai lean israellaččat, galge šaddat bággobargui.  8 Israellaččat eai lean duššadan sin buohkaid, ja danin sin mánát ledje ain eatnamis. Sin buohkaid Salomo bijai bággobargui, ja nu lea dilli ain otná beaivvige.  9 Salomo ii goit bidjan ovttage israellačča bargat šlávvan, muhto sii barge soahteolmmájin ja soahteoaivámužžan, vovdnaolmmájin ja soahtevovnnaid oaivámužžan.
   
10 Bargiid goziheaddjin gonagas Salomos ledje guoktečuođivihttalogi bargohoavdda.
   
11 Salomo doalvvui farao nieidda Davida gávpogis dan šlohttii maid lei huksen su várás. Salomo dajai: “Ii oktage nisson oaččo ássat Davida, Israela gonagasa, šloahtas. Dat lea bassi báiki, danin go Hearrá lihtuárka lea leamaš doppe.”
   
12 Salomo oaffarušai Hearrái boaldinoaffariid áltára alde maid lei huksen tempela ovdahálla ovdii. 13 Son oaffarušai oaffariid sabbahiid, mánočalbmebeivviid ja golmmaid jahkásaš basiid, namalassii suvrutkeahtes láibbi basiid, vahkkobasiid ja lastagoahtebasiid, guđege beaivvi nugo Mosesa láhka mearridii. 14 Áhčis Davida rávvagiid mielde son ásahii báhpaid bálvalusvuoruid, jugii levilaččaide sin bargguid ja mearridii goas guhtege juogus galggai máidnut Hearrá ja bálvalit báhpaid. Son bijai maid poartafávttaid juhkosiid guđege portii, danin go nu Ipmila olmmái David lei gohččon. 15 Sii eai spiehkastan oppanassiige das maid gonagas lei gohččon báhpaid ja levilaččaid hárrái eaige vuorkkáid hárrái.
   
16 De buot Salomo barggut ledje ollašuvvan, tempela vuođđudusa rájes gitta dassážii go lei gárvvistuvvon. Hearrá viessu lei gárvvis.
   
17 Dasto Salomo manai Esjon-Geberii ja Eilatii mat leat mearragáttis Edomis. 18 Hiram vuolggahii bálvaleddjiid doalvut sutnje skiippaid ja hárjánan mearraolbmáid. Sii borjjastedje ovttas Salomo olbmáiguin Ofirii ja vižže doppe njeallječuođivihttalogi taleantta golli ja bukte dan gonagas Salomoi.
< Forrige kapittelNeste kapittel >