Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Amos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Neste kapittel >
1Dette er de ord som Amos, en av gjeterne fra Tekoa, fikk i syner om Israel. Det var på den tid da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel, to år før jordskjelvet.
   

Dommen over nabofolkene
 2 Han sa:
        Herren skal tordne fra Sion,
        la røsten runge fra Jerusalem.
        Da skal gjeternes beitemarker sture
        og alt tørke bort på Karmels topp.
   
 3 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Damaskus har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de har tresket Gilead
        med jernbeslåtte sleder.
   
 4 Jeg vil sende ild mot Hasaels hus,
        den skal fortære Benhadads borger.
   
 5 Jeg vil sprenge portbommen i Damaskus,
        utrydde dem som bor i Aven-dalen,
        og ham som bærer kongsstav i Bet-Eden.
        Folket i Aram skal føres bort til Kir,
        sier Herren.
   
 6 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Gasa har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de bortførte alle de hadde tatt til fange,
        og gav dem i Edoms vold.
   
 7 Jeg vil sende ild mot muren rundt Gasa,
        den skal fortære borgene i byen.
   
 8 Jeg vil utrydde dem som bor i Asjdod,
        og ham som bærer kongsstav i Asjkalon.
        Jeg vender min hånd mot Ekron,
        og resten av filisterne skal gå til grunne,
        sier Herren Gud.
   
 9 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Tyrus har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For alle som de hadde tatt til fange,
        gav de i Edoms vold;
        de kom ikke brorskapspakten i hu.
   
10 Jeg vil sende ild mot muren rundt Tyrus,
        den skal fortære borgene i byen.
   
11 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger Edom har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de forfulgte sine brødre med sverd
        og viste ingen barmhjertighet.
        De holdt alltid fast på sin vrede
        og gav aldri opp sin harme.
   
12 Jeg vil sende ild mot Teman,
        den skal fortære borgene i Bosra.
   
13 Så sier Herren:
        For tre ugjerninger ammonittene har gjort,
        ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.
        For de skar opp svangre kvinner i Gilead
        for å utvide sine grenser.
   
14 Jeg vil tenne ild mot muren rundt Rabba,
        den skal fortære borgene i byen,
        mens hærrop lyder på stridens dag,
        og stormen raser på uværsdagen.
   
15 Da skal deres konge føres bort som fange
        sammen med sine høvdinger, sier Herren.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!