Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Книга пророка Даниїла

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neste kapittel >

Виховання Даниїла при царському дворі
1Третього року царювання Єгоякіма, юдейського царя, прийшов Навуходоносор, цар Вавилону, до Єрусалима і взяв його в облогу.
   

Daniel hos kongen av Babel
1I det tredje året Jojakim var konge i Juda, kom Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen.
 2 ГОСПОДЬ віддав у його руки юдейського царя Єгоякіма і частину посуду Божого Дому; він ((Навуходоносор)) відправив (цей посуд ) у шінеарський край ((Вавилонію)) в Дім свого бога. (Там) він вніс посуд у скарбницю свого бога.
   
 2 Herren overga Juda-kongen Jojakim i hans hender, sammen med noe av utstyret fra Guds hus. Nebukadnesar tok det med til Sinear-landet, til sin guds hus. Han satte tempelutstyret i skattkammeret til sin gud.
   
 3 Цар наказав Ашфеназові, начальнику своїх євнухів, відібрати зі синів Ізраїлевих – з царського роду та знаті –
   
 3 Kongen sa til Aspenas, hoffsjefen, at han skulle hente noen israelitter som var av kongeætt eller av fornem familie,
 4 юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішнім виглядом, обдарованих усією мудрістю і наділених здібністю осягати науки і розумно мислити. Саме таких, придатних для служби в царському палаці, потрібно буде навчити грамоти й халдейської мови.
   
 4 unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til, kyndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Han skulle lære dem opp i kaldeernes skrifter og språk.
 5 Цар також їм призначив щоденну поживу зі царського стола і вино, яке пив сам. (Він наказав) їх виховувати три роки, після чого вони мали би стати перед царем.
   
 5 Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vinen fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre inn i kongens tjeneste.
 6 Серед них були з Юдиних нащадків: Даниїл, Ананія, Мисаїл і Азарія.
   
 6 Blant dem var jødene Daniel, Hananja, Misjael og Asarja.
 7 Начальник євнухів дав їм інші імена: Даниїла назвав Валтасаром, Ананію – Шадрахом, Мисаїла – Мешахом і Азарію – Авед-Неґо.
   
 7 Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hananja kalte han Sjadrak, Misjael kalte han Mesjak, og Asarja kalte han Abed-Nego.
   
 8 Даниїл вирішив не осквернятись стравами зі царського (столу) й вином, що той пив, тому просив начальника євнухів, щоб (дозволив) йому не осквернятись.
   
 8 Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren.
 9 І Бог сприяв Даниїлові отримати прихильність і співчуття з боку начальника євнухів.
   
 9 Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel.
10 Але начальник євнухів сказав Даниїлові: Я боюся мого повелителя, царя, котрий сам призначив вам їжу і ваш напій. Якщо ж він побачить, що ваші обличчя більш змарнілі, ніж у рабів, ваших однолітків, – тоді ви наразите мою голову на небезпеку перед царем.
   
10 Men hoffsjefen sa til Daniel: «Jeg frykter at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder, og da har dere satt livet mitt i fare hos kongen.»
11 Тоді Даниїл попросив наглядача, якого начальник євнухів поставив над Даниїлом, Ананієм, Мисаїлом та Азарією:
   
11 Daniel sa da til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde satt over Daniel, Hananja, Misjael og Asarja:
12 Випробуй, будь ласка, твоїх рабів протягом десяти днів. Нехай нам дають лише овочі для їжі, й воду для пиття.
   
12 «Prøv tjenerne dine i ti dager! Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke!
13 Після того порівняєш, яким буде наш вигляд і вигляд юнаків, які їдять їжу з царського столу. Залежно від того, що побачиш, так і чинитимеш з твоїми рабами!
   
13 Så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord, og behandle tjenerne dine ut fra det du da får se.»
14 Він погодився щодо цієї справи, і випробовував їх десять днів.
   
14 Han hørte på dem i denne saken og prøvet dem i ti dager.
15 По закінченні десяти днів їхній вигляд виявився кращим, та й тілом вони були здоровіші, ніж всі юнаки, котрі їли царські страви.
   
15 Da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre og sunnere ut enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord.
16 Після цього наглядач забирав призначені для них страви та вино і давав їм овочі.
   
16 Så lot oppsynsmannen dem slippe denne maten og vinen og ga dem grønnsaker.
   
17 Цих чотирьох юнаків Бог наділяв знанням й розумінням усякої писемності та мудрості. А Даниїл отримав ще й дар розуміння різних видінь та снів.
   
17 Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer.
   
18 Після закінчення терміну, визначеного царем, коли треба було з’явитись перед ним, начальник євнухів представив їх Навуходоносору.
   
18 Da tiden kongen hadde fastsatt, var til ende og de skulle føres fram for ham, førte hoffsjefen dem fram for Nebukadnesar.
19 Цар розмовляв з ними, і з-поміж усіх юнаків не знайшлось жодного, хто міг би зрівнятись з Даниїлом, Ананієм, Мисаїлом та Азарією, й вони почали служити перед царем.
   
19 Kongen snakket med dem, og det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Og de trådte inn i kongens tjeneste.
20 Тож у кожній справі, яка вимагала мудрості й розсудливості, про що запитував у них цар, він доходив висновку, що вони удесятеро (перевищують) усіх заклиначів і ворожбитів, які лише були в усьому його царстві.
   
20 Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket.
   
21 І Даниїл залишався (там) аж до першого року царя Кіра. 21 Daniel ble værende der til kong Kyros' første regjeringsår.
Neste kapittel >

07. juli 2022

Dagens bibelord

Ordtaka 7,1–3

Les i nettbibelen

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!

1Son min, ta vare på orda mine, gøym boda mine hos deg! 2Hald fast på boda, så skal du leva, ta vare på mi rettleiing som din augnestein! 3Bind dei fast til fingrane, skriv dei på di hjartetavle!