Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ brev til efeserne

1 2 3 4 5 6

Neste kapittel >

Hilsen
1Paulus, etter Guds vilje Jesu Kristi apostel, hilser de hellige i Efesos, de som tror på Kristus Jesus.  2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
   

Gud være lovet for nåden i Kristus!
 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
        han som i Kristus har velsignet oss
        med all Åndens velsignelse i himmelen.
   
 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
   
 5 I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
 6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
 7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
 8 som han i rikt mål har latt oss få.
        Slik gav han oss all visdom og innsikt,
   
 9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
        den frie beslutning han hadde fattet
   
10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
        å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
   
11 I ham har vi også fått del i arven,
        vi som på forhånd var bestemt til det
        etter Guds forsett,
        han som gjennomfører alle ting
        etter sin plan og vilje.
   
12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
        vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
   
13 I ham er også dere kommet til tro
        da dere hørte sannhetens ord,
        evangeliet om deres frelse.
        I ham er dere blitt merket med et segl,
        Den Hellige Ånd som var lovt,
   
14 og som er pantet på vår arv,
        inntil forløsningen kommer for Guds folk,
        til pris og ære for hans herlighet.

Takk og bønn
15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
   
Neste kapittel >