Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren vil straffa Jakob
12Efraim har omringa meg med løgn,
          Israels hus med svik.
          Men Juda held seg enno til Gud
          og er trufast mot Den heilage.
          
   
 2 Efraim gjeter vind,
          jagar heile dagen etter austavind.
          Han hopar opp løgn og vald.
          Dei gjer pakt med Assur
          og sender olje til Egypt.
          
   
 3 Herren fører sak med Juda,
          han vil straffa Jakob for hans ferd,
          gjengjelda det han har gjort.
          
   
 4 I mors liv heldt han bror sin i hælen,
          som vaksen kjempa han med Gud,
          
   
 5 han kjempa med engelen og vann,
          han gret og bad om nåde.
          I Betel møter Gud han,
          og der talar han med oss.
          
   
 6 Herren, allhærs Gud,
           Herren er hans namn.
          
   
 7 Og du skal venda attende ved hjelp av din Gud.
          Hald fast på kjærleik og rett,
          ha alltid von til din Gud!
          
   
 8 Kanaan har falske vekter i handa,
          han elskar å utnytta andre,
          
   
 9 og Efraim seier:
          «Eg har då vorte rik
          og har fått meg eigedom,
          men i all rikdomen min
          er eg ikkje funnen skuldig i noko som er synd.»
          
   
10 Men eg er Herren din Gud,
          heilt frå Egypt.
          Enno vil eg la deg bu i telt
          som den gongen eg møtte deg.
          
   
11 Eg vil tala til profetane.
          Eg lét dei få syn i mengd,
          og no vil eg tala i likningar gjennom dei.
          
   
12 Er Gilead ugudeleg,
          skal dei bli til inkjes.
          Ofrar dei oksar i Gilgal,
          skal altara deira bli som steinrøysar langs åkeren.
          
   
13 Jakob rømde til Aram-landet,
          Israel tente for å få seg ei kone,
          for ei kone vakta han småfe.
          
   
14 Ved ein profet førte Herren
          Israel opp frå Egypt,
          og ved ein profet vakta han dei.
          
   
15 Efraim har vekt bitter harme.
           Herren skal la hans blodskuld
          koma over han sjølv
          og gje han att for hans spott.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”