Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren vil straffa Jakob
12Efraim har omringa meg med løgn,
          Israels hus med svik.
          Men Juda held seg enno til Gud
          og er trufast mot Den heilage.
          
   
 2 Efraim gjeter vind,
          jagar heile dagen etter austavind.
          Han hopar opp løgn og vald.
          Dei gjer pakt med Assur
          og sender olje til Egypt.
          
   
 3 Herren fører sak med Juda,
          han vil straffa Jakob for hans ferd,
          gjengjelda det han har gjort.
          
   
 4 I mors liv heldt han bror sin i hælen,
          som vaksen kjempa han med Gud,
          
   
 5 han kjempa med engelen og vann,
          han gret og bad om nåde.
          I Betel møter Gud han,
          og der talar han med oss.
          
   
 6 Herren, allhærs Gud,
           Herren er hans namn.
          
   
 7 Og du skal venda attende ved hjelp av din Gud.
          Hald fast på kjærleik og rett,
          ha alltid von til din Gud!
          
   
 8 Kanaan har falske vekter i handa,
          han elskar å utnytta andre,
          
   
 9 og Efraim seier:
          «Eg har då vorte rik
          og har fått meg eigedom,
          men i all rikdomen min
          er eg ikkje funnen skuldig i noko som er synd.»
          
   
10 Men eg er Herren din Gud,
          heilt frå Egypt.
          Enno vil eg la deg bu i telt
          som den gongen eg møtte deg.
          
   
11 Eg vil tala til profetane.
          Eg lét dei få syn i mengd,
          og no vil eg tala i likningar gjennom dei.
          
   
12 Er Gilead ugudeleg,
          skal dei bli til inkjes.
          Ofrar dei oksar i Gilgal,
          skal altara deira bli som steinrøysar langs åkeren.
          
   
13 Jakob rømde til Aram-landet,
          Israel tente for å få seg ei kone,
          for ei kone vakta han småfe.
          
   
14 Ved ein profet førte Herren
          Israel opp frå Egypt,
          og ved ein profet vakta han dei.
          
   
15 Efraim har vekt bitter harme.
           Herren skal la hans blodskuld
          koma over han sjølv
          og gje han att for hans spott.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

24. mai 2022

Dagens bibelord

Efesarane 4,1–9

Les i nettbibelen

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. ... Vis hele teksten

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5éin Herre, éi tru, éin dåp, 6éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?