Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittel
14Samaria skal bøta
          fordi ho var trassig mot sin Gud.
          Dei skal falla for sverd,
          småborna deira skal knusast,
          og kvinnene som ventar barn,
          skal skjerast opp.

Eg vil lækja deira fråfall
     2 Vend om, Israel, til Herren din Gud,
          for du har snubla i di skuld.
          
   
 3 Ta ord med dykk
          og vend om til Herren,
          sei til han:
          «Tilgjev all skuld
          og ta imot det gode,
          så vil vi betala med
          frukta av leppene våre.
          
   
 4 Assur vil ikkje hjelpa oss,
          vi skal ikkje ri på hestar,
          og vi vil ikkje lenger seia: Vår gud!
          til det våre hender har gjort.
          Hos deg finn den farlause miskunn.»
          
   
 5 Eg vil lækja deira fråfall,
          og eg vil elska dei av hjartet,
          for min vreide har vendt seg frå dei.
          
   
 6 Eg vil vera som dogg for Israel.
          Han skal bløma som ei lilje
          og røta seg som trea på Libanon
          
   
 7 og breia greinene sine utover.
          Han skal vera fager som oliventreet
          og anga som skogen på Libanon.
          
   
 8 Igjen skal dei bu i hans skugge,
          dei skal dyrka korn
          og bløma som vinstokken.
          Hans namn skal bli som vinen frå Libanon.
          
   
 9 Kva har vel Efraim med gudebilete å gjera?
          Det er eg som svarar han og ser til han.
          Eg er som ein grøn sypress,
          frå meg skal frukta di koma.
          
   
10 Kven er så vis at han forstår dette,
          forstandig nok til å skjøna det?
          Ja, Herrens vegar er rette,
          dei rettferdige vandrar på dei,
          men syndarane snublar.
< Forrige kapittel

21. mai 2022

Dagens bibelord

Romerne 12,9–18

Les i nettbibelen

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! ... Vis hele teksten

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.