Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >
7når eg gjer Israel frisk,
          då blir Efraims skuld avslørt,
          og Samarias vondskap.
          Dei fer med svik,
          tjuven bryt seg inn,
          røvarane herjar i gata.
          
   
 2 Dei seier ikkje til sitt hjarte
          at eg hugsar all deira vondskap.
          Men no er dei ringa inn av sine gjerningar,
          eg har dei for auge.
          
   
 3 Dei gleder kongen med sin vondskap
          og stormennene med løgnene sine.
          
   
 4 Alle er dei ekteskapsbrytarar,
          lik ein omn så heit
          at bakaren ikkje treng å fyra
          frå deigen er knadd og til han har heva seg.
          
   
 5 På vår konges dag
          gjer dei stormenn sjuke
          av heten frå vinen.
          Han rekkjer handa til spottarar.
          
   
 6 Hjartet deira liknar ein omn
          der dei ligg på lur.
          Heile natta søv harmen deira,
          om morgonen brenn han som logande eld.
          
   
 7 Alle er dei heite som ein omn,
          dei et dommarane sine.
          Alle kongane deira er falne,
          ingen av dei kallar på meg.
          
   
 8 Efraim blandar seg med folka.
          Efraim har vorte ein brødleiv som ikkje er snudd.
          
   
 9 Framande har ete krafta hans,
          men han veit det ikkje.
          Han er alt overstrødd med grått hår,
          men han veit det ikkje.
          
   
10 Israels hovmod vitnar mot han,
          men dei vender ikkje om til Herren sin Gud,
          dei søkjer han likevel ikkje.
          
   
11 Efraim har vorte som ei due,
          godtruande og utan forstand.
          Dei kallar på Egypt, dei dreg til Assur.
          
   
12 Når dei dreg,
          kastar eg nettet mitt over dei,
          eg dreg dei ned som himmelens fuglar,
          eg fangar dei når eg høyrer flokken deira.
          
   
13 Ve dei, for dei rømde frå meg!
          Død over dei, for dei braut med meg!
          Eg ville løysa dei ut,
          men dei tala løgn mot meg.
          
   
14 Dei ropar ikkje til meg av hjartet,
          men jamrar seg der dei ligg,
          for korn og ny vin rispar dei seg opp.
          Dei vender seg bort frå meg.
          
   
15 Eg lærte dei opp,
          og eg gav armane deira styrke,
          men dei tenkte ut vondt mot meg.
          
   
16 Dei vender om, men ikkje til meg,
          dei har vorte som ein slakk boge.
          Stormennene deira skal falla for sverd
          på grunn av si hatske tunge.
          Dette fører spott over dei i Egypt.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

24. mai 2022

Dagens bibelord

Efesarane 4,1–9

Les i nettbibelen

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. ... Vis hele teksten

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5éin Herre, éi tru, éin dåp, 6éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?