Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel >
1Dette er Herrens ord som kom til Hosea, sønn av Be’eri, på den tid da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og da Jeroboam, sønn av Joasj, var konge i Israel.
   

Profetens ekteskap og barn
 2 Da Herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham: «Gå og ta deg en troløs kvinne og få deg horebarn! For landet er sannelig troløst og følger ikke Herren.»  3 Da gikk han og tok Gomer, Diblajims datter, til kone. Hun ble med barn og fødte ham en sønn.  4 Herren sa til ham: «Kall ham Jisre’el! For om kort tid vil jeg straffe Jehus ætt for blodet som fløt i Jisre’el, og gjøre ende på kongedømmet i Israel.  5 På den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Jisre’el-sletten.»
   
 6 Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. Herren sa til ham: «Kall henne ’Uten miskunn’! For jeg vil ikke lenger miskunne meg over Israels ætt og ikke tilgi deres synd.  7 Men Judas ætt vil jeg miskunne meg over og la dem bli frelst ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem med bue, sverd og krig, med hester og hestfolk.»
   
 8 Da hun hadde avvent ’Uten miskunn’, ble hun med barn igjen og fikk en sønn.  9 Herren sa: «Kall ham ’Ikke mitt folk’! For dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke deres Gud.»
   
10 Likevel skal israelittene bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles eller telles. Istedenfor at det nå sies til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «den levende Guds barn». 11 Folket i Juda og folket i Israel skal slutte seg sammen og ta seg en felles høvding. De skal innta landet. Ja, stor er Jisre’els dag.
   
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!