Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel >
1Hearrá sátni mii bođii Hoseai, Beeri bárdnái, dan áigge go Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia ledje Juda gonagassan ja Jeroboam, Joaša bárdni, lei Israela gonagassan.
Profehta náittus ja mánát
 2 Dás álgá Hearrá sátni Hosea bokte.
        Hearrá celkkii Hoseai: “Mana ja váldde fuorránissona áhkkán ja váldde iežat mánnán daid mánáid maid son oažžu, dasgo dát eanan furroša iige šat leat oskkáldas Hearrái.”
 3 De Hosea válddii áhkkán Gomera, Diblajima nieidda, gii šattai áhpeheapmin ja riegádahtii sutnje bártni.  4 Hearrá celkkii Hoseai: “Bija bártni namman Jisreel, dasgo farga mun mávssahan Jehu sohkii dan vara maid dat golggahii Jisreelis, ja loahpahan Israela gonagasválddi.  5 Dan beaivvi mun cuvken Israela dávggi Jisreela duolbadasas.”
   
 6 Gomer šattai fas áhpeheapmin ja riegádahtii nieidda. Hearrá celkkii Hoseai: “Bija su namman Lo Ruhama, ‘Son ii árpmihuvvo’, dasgo mun in šat árpmit Israela álbmoga, muhto baicce áján dan eret.  7 Muhto Juda álbmoga mun árpmihan, mun beasttán sin Hearrá, sin Ipmila, fámuin, muhto in dávggiin, sáittiin ja sođiin dahje heasttaiguin ja riidejeddjiiguin.”
   
 8 Go Gomer lei botkehan Lo Ruhama, de son šattai fas áhpeheapmin ja riegádahtii bártni.  9 Hearrá celkkii: “Bija su namman Lo Ammi, Ii mu álbmot, dasgo dii ehpet leat mu álbmot, inge mun leat din Ipmil.
   
10 Dattetge Israela álbmoga lohku šaddá stuorisin dego mearragátti sáttočalmmit maid lohku ii leat mihtideames iige lohkamis. Ja dan báikkis gos sidjiide dál celkojuvvo: ‘Dii ehpet leat mu álbmot’, de doppe sidjiide celkojuvvo: ‘Ealli Ipmila mánát!’”. 11 Juda álbmot ja Israela álbmot čoagganit váldit oktasaš oaivámučča. Sii ásset miehtá eatnama, ja stuoris lea Jisreela beaivi.
Neste kapittel >

21. mai 2022

Dagens bibelord

Romerne 12,9–18

Les i nettbibelen

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! ... Vis hele teksten

9La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. 10Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. 11Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 13Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. 14Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. 15Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. 16Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. 17Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. 18Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.