Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Valdsmenns velde er forbi
25Herre, du er min Gud.
          Eg lovsyng deg og prisar ditt namn.
          Du har gjort under
          slik du planla i gammal tid,
          i truskap og sanning.
          
   
 2 Byen gjorde du til ei steinrøys,
          festningsbyen til ein ruin.
          Borga til dei framande er ingen by meir.
          Aldri skal ho byggjast opp att.
          
   
 3 Difor skal eit mektig folk gje deg ære,
          folkeslag i valdsmenns by skal frykta deg.
          
   
 4 Du vart eit vern for dei veike,
          eit vern for dei fattige i deira naud,
          ei livd mot styrtregn, ein skugge mot heten.
          For pusten frå valdsmenn
          er som styrtregn mot muren,
          
   
 5 som hete i eit uttørka land.
          Du får larmen frå dei framande til å stilna.
          Som ei sky gjev skugge mot heten,
          vart songen til valdsmenn dempa.

Herrens festmåltid
     6 På dette fjellet
          skal Herren over hærskarane
          gjera i stand for alle folk
          eit festmåltid med feite retter,
          eit festmåltid med gammal vin,
          med feite, mergfulle retter
          og gammal, klåra vin.
          
   
 7 På dette fjellet skal han sluka
          sløret som slører til alle folk,
          dekket som dekkjer til alle folkeslag.
          
   
 8 Han skal sluka døden for evig.
          Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
          Frå heile jorda skal han ta bort
          vanæra til folket sitt.
          For Herren har tala.
          
   
 9 Den dagen skal dei seia:
          «Sjå, dette er vår Gud!
          Vi vona på han, og han frelste oss.
          Dette er Herren, vi vona på han.
          Lat oss jubla og gleda oss over hans frelse!»

Moab går under
    10 For Herrens hand skal kvila
          over dette fjellet.
          Men Moab skal han trakka ned
          slik halm blir trakka ned i gjødselvatn.
          
   
11 Der strekkjer han ut hendene
          lik ein symjar som legg på sum.
          Men Gud slår hans hovmod ned
          sjølv om han kavar med hendene.
          
   
12 Dine høge festningsmurar bryt han ned,
          riv dei ned til dei ligg på jorda, i støvet.
Note: byen: den gudlause verdsbyen. Jf. 24,10ff.
Jes 25,6 viser til Sal 22,27ff, Matt 22,2ff, Luk 14,16ff, Op 19,7-9
Note: dette fjellet: Sion.
Forrige kapittelNeste kapittel

13. juni 2021

Dagens Bibelord

Johannes 1,35–51

Les i nettbibelen

35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. ... Vis hele teksten

35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39«Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. 40Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter. 43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48«Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»