Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Rivttes fástu ja sabbat
58Čuorvvo jur vehkosii,
          divtte iežat jiena skádjat dorvve láhkái!
          Muital mu álbmogii dan rihkkumiid,
          Jakoba sohkii dan suttuid.
          
   
 2 Beaivvis beaivái sii mahkáš ohcet mu
          ja dáhttot oahppat mu geainnuid.
          Dego álbmot mii meannuda vuoiggalaččat
          iige leat hilgon Ipmilis lága,
          sii bivdet mus neavvagiid
          dan hárrái mii lea riekta,
          bivdet Ipmila iežaset beallái ja dadjet:
          
   
 3 “Itgo don fuobmá ahte mii fástudit?
          Itgo don oainne,
          mo mii váivvidit iežamet?”
          De oainnán! Dii doaimmahehpet áššiideattet
          fástobeaivvige,
          dii barggahehpet garrasit bálvváideattet.
          
   
 4 Go dii fástudehpet,
          de lea riidu ja bealku
          ja heahpatlaš doarru.
          Go dii fástudehpet nugo dál,
          de din rohkos ii gullo allagassii.
          
   
 5 Dátgo lea dakkár fástu maid mun
          dáhtun:
          ahte olbmot givssidit iežaset,
          sojahit oaivvi hoašša láhkái,
          gárvodit horstabiktasiid
          ja veallájit gunaid siste?
          Dángo dii gohčodehpet fástun,
          beaivin mii lea Hearrá miela mielde?
          
   
 6 Earálágán fásttu mun dáhtun:
          ahte čoavddát sivahemiid láhkkiin,
          botket geassá báttiid
          ja luoittát luovus sordojuvvon olbmuid,
          ahte doaját buot geassáid,
          
   
 7 doadjalat láibbát nelgon olbmui,
          válddát vissosat ruovttuhis váivvána,
          ja jos oainnát álás olbmo,
          de bivttastat su
          itge jorgal sealggi iežat villjii.
          
   
 8 Dalle du čuovga ihtá
          dego iđedisguovssu,
          ja du hávit savvojit johtilit.
          Vanhurskkisvuohta ieš
          manná du ovddas,
          ja Hearrá hearvásvuohta
          boahtá du maŋušin.
          
   
 9 Dalle Hearrá vástida go don rávkkat su,
          go don čuorvvut, de son cealká:
          “Dás mun lean.”
        
          Jos don heaittát buot soardima
          gaskkastat,
          loahpahat áitagiid, hiddjádusaid
          ja bahádallama,
          
   
10 jos doadjalat iežat láibbis
          dasa gii nealgu
          ja gallehat dan gii gillá heađi,
          de dalle ihtá čuovga du seavdnjadassii,
          du idja šaddá čuvges beaivin.
          
   
11 Hearrá láide du álo,
          son galleha du guorba eatnamis.
          Son nanne du rupmašfámu,
          ja don leat dego čáhccás gilvvagárdi,
          nugo čáhceája man čáhci
          ii goassege noga.
          
   
12 Du boares viessobázahasat
          huksejuvvojit ođđasis,
          ja don divut vuođđudusaid
          maid dološ buolvvat leat bidjan.
          Don gohčoduvvot
          “gaikánemiid muvrejeaddjin”,
          “danin gii dahká
          gaikojuvvon viesuid oruhahttin”.
          
   
13 Jos it rihko sabbaha
          itge doaimmat fitnuidat
          mu bassebeaivvi,
          jos gohčut sabbaha illubeaivin
          ja Hearrá bassebeaivvi gudni beaivin,
          jos anát dan alla árvvus
          itge bargga maid lávet,
          it doaimmat fitnuidat
          itge sártno joavdelasaid,
          
   
14 de dalle don beasat illudit Hearrás,
          mun doalvvun du eatnama alážiid badjel
          ja divttán du ealihit iežat
          áhčát Jakoba opmodagas.
          Ná Hearrá lea sárdnon.
< Forrige kapittelNeste kapittel >