Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Rett faste og sabbatshelg
58Rop av full hals, spar deg ikkje.
          Lat røysta runga som eit horn!
          Fortel mitt folk om deira brot
          og Jakobs hus om deira synder!
          
   
 2 Dei søkjer meg dag etter dag
          og ønskjer å kjenna mine vegar.
          Dei liknar eit folk som gjer det som er rettferdig,
          og ikkje vender seg bort frå det som er rett for deira Gud.
          Dei spør etter mine rettferdige lover
          og ønskjer å vera nær Gud.
          
   
 3 «Kvifor ser du ikkje at vi fastar,
          kvifor merkar du ikkje at vi plagar oss sjølve?»
          Sjå, på fastedagen gjer de som de vil,
          de driv alle arbeidsfolk hardt.
          
   
 4 Sjå, når de fastar, blir det strid og krangling
          og slagsmål med urettferdige nevar.
          De fastar ikkje slik i dag
          at røysta dykkar kan høyrast i det høge.
          
   
 5 Er dette den fasta eg har valt,
          ein dag då mennesket plagar seg sjølv,
          bøyer hovudet som eit siv
          og legg seg i sekk og oske?
          Kallar du dette for faste
          og ein dag etter Herrens vilje?
          
   
 6 Nei, dette er fasta eg har valt:
          å løysa urettferdige lenkjer,
          sprengja banda i åket,
          setja undertrykte fri
          og å bryta kvart åk sund,
          
   
 7 å dela ditt brød med svoltne
          og la hjelpelause og heimlause koma i hus.
          Du skal sjå til den nakne og kle han,
          du skal ikkje snu ryggen til dine eigne.
          
   
 8 Då skal lyset renna for deg som morgonròden,
          brått skal du lækjast.
          Di rettferd skal gå framfor deg
          og Herrens herlegdom følgja etter deg.
          
   
 9 Då skal du kalla, og Herren skal svara,
          du skal ropa, og han skal seia: «Eg er her!»
          Om du tek bort kvart åk hos deg,
          ikkje peikar med fingrane og talar vondt,
          
   
10 om du gjev av ditt eige til den svoltne
          og sjølv mettar den som lid naud,
          då skal lyset ditt gå opp i mørkret,
          natta di skal bli som høglys dag.
          
   
11 Herren skal alltid leia deg
          og metta sjela di i det tørre landet.
          Han skal styrkja kroppen din
          så du blir som ein vassrik hage,
          ei kjelde der vatnet aldri sviktar.
          
   
12 Dine gamle ruinar skal byggjast opp att,
          du skal gjenreisa grunnmurar frå eldgamle slekter.
          Du skal kallast
          Den som murar att rivner,
          Den som set i stand vegar
          så folk kan bu der.
          
   
13 Om du sluttar å trakka på sabbaten
          og gjera som du vil på min heilagdag,
          men kallar sabbaten ei lyst
          og Herrens heilagdag ærverdig,
          om du held han i ære
          og ikkje går dine eigne vegar,
          gjer som du vil og talar tomme ord,
          
   
14 då skal du ha di lyst i Herren.
          Eg lèt deg ri over høgdene i landet
          og eta av arven etter Jakob, far din.
          For Herrens munn har tala.
Jes 58,5 viser til Sak 7,5
Note : sekk og oske: teikn på sorg eller anger. =sørgjeskikkar.
Jes 58,6 viser til Jer 34,8f
Forrige kapittelNeste kapittel

12. april 2021

Dagens Bibelord

1. Peter 5,1–4

Les i nettbibelen

1De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares: ... Vis hele teksten

1De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares: 2Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. 3Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. 4Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner.