Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Joel

1 2 3

Neste kapittel >

Gresshoppene
1Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel.
   
 2 Hør dette, dere eldste,
        lytt, alle som bor i landet:
        Har slikt hendt før i deres tid,
        eller da deres fedre levde?
   
 3 Fortell om det til deres barn,
        og de skal fortelle det til sine barn,
        som igjen skal fortelle det til neste slektledd.
   
 4 Det åmen levnet, åt gresshoppen opp,
        det gresshoppen levnet, åt larven opp,
        det larven levnet, åt gnageren opp.
   
 5 Våkn opp, dere drukne, og gråt!
        Klag, alle dere som drikker vin,
        over druesaft dere ikke fikk smake.
   
 6 For et folk har dratt opp mot mitt land,
        mektig og uten tall.
        Tenner har de som en løve
        og kjeve som en løvinne.
   
 7 De la mine vintrær øde
        og knekte fikentrærne,
        flekte barken, rev løvet av,
        så grenene ble hvite.
   
 8 Klag som en sørgekledd jomfru
        klager over sin ungdoms brudgom.
   
 9 Grødeoffer og drikkoffer
        blir borte fra Herrens hus.
        Prestene, Herrens tjenere, sørger.
   
10 Markene er herjet, jorden sturer.
        For kornet er ødelagt,
        vinen tørket inn, og oljen er borte.
   
11 Bøndene er skuffet,
        og vindyrkerne klager
        over hveten og bygget;
        det finnes ikke grøde på marken.
   
12 Vintreet tørket, fikentreet visnet.
        Granatepletre, palme og apal,
        hvert tre på marken er tørket bort;
        all glede er blitt borte blant menneskene.
   
13 Ta sørgeklær på og hold klage, prester,
        skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret!
        Gå inn og våk i sørgeklær,
        dere som tjener min Gud.
        For grødeoffer og drikkoffer
        holdes borte fra deres Guds hus.
   
14 Lys ut en faste
        og kunngjør høytidssamling.
        Kall sammen de eldste,
        ja, alle som bor i landet,
        til Herren deres Guds hus
        og rop så til Herren:
   
15 Ve oss, for en dag!
        Ja, nær er Herrens dag.
        Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige.
   
16 Ble ikke maten borte for våre øyne,
        glede og jubel fra vår Guds hus?
   
17 Såkornet i jorden er tørket inn.
        Bingene er ødelagt, låvene revet,
        for kornet er blitt borte.
   
18 Hvor buskapen rauter!
        Bølinger streifer omkring,
        for de har ikke beite.
        Selv saueflokkene må lide.
   
19 Herre, jeg roper til deg.
        For heten har gjort ende
        på beitene i ødemarken.
        Solbrann har svidd av hvert tre på marken.
   
20 Også de ville dyrene
        stønner opp mot deg,
        for bekkefarene er tørre,
        og heten har gjort ende
        på beitene i ødemarken.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!