Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Josva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Neste kapittel >

Josva blir leder
1Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn:  2 Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi israelittene.  3 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.  4 Landet fra ødemarken og Libanon til Storelven, Eufrat, hele hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere.  5 Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, likesom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.  6 Vær modig og sterk! For du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.  7 Vær bare modig og sterk, og legg vinn på å leve etter hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.  8 Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.  9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.
   
10 Josva gav da folkets tilsynsmenn denne befaling: 11 «Gå gjennom leiren og si til folket: Nå må dere gjøre i stand mat til ferden! For om tre dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.»
   
12 Til Ruben-sønnene, Gad-sønnene og halvparten av Manasses stamme sa Josva: 13 «Husk hva Moses, Herrens tjener, bød dere da han sa: Herren deres Gud vil la dere komme til ro; derfor gir han dere dette landet. 14 Konene og barna og buskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn blant dere skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. 15 Først når Herren har latt dem komme til ro likesom dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.»
   
16 Da gav de Josva dette svar: «Alt det du har befalt oss, skal vi gjøre, og overalt hvor du sender oss, vil vi gå. 17 Likesom vi adlød Moses i ett og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, likesom han var med Moses. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!»
   
Neste kapittel >