Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Den fattige enken
21Jesus så opp. De rike la penger til tempelet i en kiste.  2 Da fikk han se en fattig enke. Hun la to små mynter av kobber i kisten.  3 Jesus sa: «Hør hva jeg sier: Denne enken er fattig. Men hun har gitt mer enn alle de andre.  4 For de rike ga penger som de hadde til overs. Men kvinnen ga penger som hun trengte selv. Hun ga alt hun hadde å leve av.»
JESUS FORTELLER OM FREMTIDEN (21,5–38)
Hold ut
 5 Noen sa at tempelet var så fint, med vakre steiner og gaver til Gud. Jesus sa:  6 «Se på dette! Andre tider skal komme. Tempelet skal rives ned, stein for stein. Alt skal bli til ruiner.»
   
 7 Lærlingene spurte Jesus: «Mester, når skal dette skje? Og når begynner det? Får vi et tegn først?»
   
 8 Jesus sa: «Pass på! Ikke la mennesker lure dere. Mange skal komme og bruke mitt navn. De skal si: 'Jeg er han! Tiden har kommet!' Ikke følg etter dem.  9 Dere skal høre om krig og opprør. Men ikke bli redde. For alt dette må skje. Men slutten kommer ikke ennå.»
   
10 Og Jesus sa til dem: «Folk skal krige mot folk. Et rike skal krige mot andre riker. 11 Kraftige jordskjelv kommer, sult og sykdommer overalt. Skremmende ting skal skje, og store tegn skal komme fra himmelen. 12 Men før dette skjer, skal menneskene ta dere. De skal jage og plage dere. De skal dømme dere i synagogene og kaste dere i fengsel. De skal stille dere fram for konger og keisere. Dette skal de gjøre på grunn av meg og mitt navn. 13 Da kan dere fortelle om meg. 14 Men husk dette: Ikke tenk ut på forhånd hva dere skal si! Ikke planlegg hvordan dere skal forsvare dere! 15 For jeg skal gi dere ord og visdom. Da kan ingen motstander si imot dere.
   
16 Deres egne foreldre og søsken, slektninger og venner skal svikte dere. De skal også få noen av dere dømt til døden. 17 Alle skal hate dere på grunn av meg. 18 Men ingen skal få røre et hårstrå på hodet deres. 19 Hold ut, så vinner dere livet!
Jerusalem skal bli ødelagt
20 Dere skal se soldater rundt Jerusalem. Da vet dere at byen snart blir ødelagt. 21 Folk i Judea må flykte opp i fjellene. Folk i byen må komme seg ut. Og folk ute på jordene må ikke gå inn i byen. 22 Tiden for straff har kommet. Alt som står skrevet, skal skje.
   
23 Stakkars de som skal føde når dette skjer! Og stakkars de som ammer. For landet skal oppleve stor nød. Dette folket skal straffes. 24 Soldater med skarpe sverd skal drepe mange. Andre blir tatt til fange. De skal bli spredt omkring i alle land. Fremmede folk skal marsjere inn i Jerusalem. Men tiden de fremmede får, skal ta slutt.
Menneskesønnen kommer
25 Det skal vise seg tegn i sol, måne og stjerner. Folk på jorden skal bli grepet av angst når havet bruser og bølgene slår. 26 Mennesker besvimer av frykt. De er redde for det som skal skje med verden. For kreftene i universet er i ubalanse. 27 Da skal de se Menneskesønnen. Han kommer i en sky. Han kommer med makt, i et stort og strålende lys. 28 Men når dette begynner, så rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»
Fikentreet
29 Jesus brukte en sammenligning. Han sa: «Se på fikentreet og alle andre trær! 30 Når de får blader, vet dere at det snart blir sommer. 31 Slik er det også med dere. Når alt dette skjer, vet dere at Guds rike er nær. 32 Hør hva jeg sier: Denne slekten skal ikke bli borte før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal bli borte. Men mine ord skal aldri bli borte.
Vær våkne
34 Pass på dere selv! Ikke la bakrus og fyll og uro for daglige ting gjøre hjertet sløvt. Ellers kommer den store dagen brått over dere. 35 Det blir som når et dyr blir fanget i en felle. For dagen kommer. Alle som bor på hele jorden, skal oppleve den. 36 Vær våkne, og be alltid! Be om kraft, så dere kan komme gjennom alt og stå foran Menneskesønnen.»
Oljeberget
37 Om dagen var Jesus i tempelet og underviste. Om kvelden gikk han ut av byen. Han overnattet på en høyde som heter Oljeberget. 38 Tidlig om morgenen kom hele folket til tempelet. De samlet seg rundt Jesus for å høre på ham.
< Forrige kapittelNeste kapittel >