Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Djevelen setter Jesus på prøve
4Jesus kom tilbake fra Jordan. Han var fylt av Den hellige ånd. Ånden førte Jesus ut i ødemarken.  2 Der var han i førti dager, og djevelen fristet ham. Jesus spiste ikke noe i disse dagene. Til slutt ble han sulten.  3 Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn? Si til denne steinen at den skal bli et brød!»  4 Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød.»
   
 5 Djevelen førte Jesus høyt opp. På et øyeblikk viste han Jesus alle kongeriker i verden.  6 Og Djevelen sa til Jesus: «Jeg vil gi deg all makt og rikdom i verden. Jeg har fått denne makten, og jeg gir den til hvem jeg vil.  7 Bøy deg og tilbe meg! Så skal du få alt dette.»  8 Jesus svarte: «Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, bare ham skal du tjene.»
   
 9 Djevelen førte Jesus til Jerusalem. Han satte Jesus øverst oppe på tempelet. Djevelen sa: «Er du Guds Sønn? Kast deg utfor! 10 For det står skrevet: Gud skal få englene sine til å passe på deg. 11 De skal bære deg på hendene, du skal ikke slå foten mot noen stein.» 12 Men Jesus svarte: «Det er også sagt: Du skal ikke utfordre Herren din Gud.»
   
13 Nå hadde Djevelen fristet Jesus på alle måter. Han holdt seg nå borte fra Jesus en stund.
Jesus begynner å undervise
14 Jesus vendte tilbake til Galilea. Kraften fra Den hellige ånd var i ham. Folk snakket om Jesus i hele området. 15 Han underviste i synagogene. Og alle lovpriste ham.
Jesus i synagogen i Nasaret
16 Jesus kom til Nasaret. Det var der han vokste opp. På hviledagen gikk han i synagogen som vanlig. Hviledagen ble kalt sabbat. Jesus reiste seg for å lese. 17 De ga ham bokrullen med ordene fra profeten Jesaja. Jesus rullet ut bokrullen. Han fant denne teksten og leste:
          
   
18 «Herrens Ånd er over meg.
          Han har salvet meg
          til å gi godt nytt til fattige.
          Han har sendt meg for å rope ut
          at fanger skal bli fri,
          at blinde skal få synet tilbake.
          Han har sendt meg
          for å sette undertrykte fri,
          
   
19 og for å rope ut
          et år med nåde fra Herren.»
20 Jesus rullet sammen bokrullen. Han ga rullen til medhjelperen og satte seg. Alle i synagogen så spent på ham. 21 Så begynte Jesus å tale til dem: «I dag ble dette ordet oppfylt mens dere hørte på.» 22 Alle roste ham. De undret seg over de gode ordene som kom fra munnen hans. Og de spurte hverandre: «Er ikke dette sønnen til Josef?»
   
23 Jesus sa til dem: «Dere vil sikkert bruke dette ordtaket mot meg: 'Lege, gjør deg selv frisk!' Dere vil si: 'Vi har hørt hva du gjorde i Kapernaum. Gjør det samme her i hjembyen din!' 24 Men hør hva jeg sier: Ingen profet blir godt mottatt hjemme. 25 Hør på meg: Det var mange enker i Israel på Elias tid, da alle i landet sultet og led. For himmelen var lukket, det regnet ikke på tre år og seks måneder. 26 Men Gud sendte ikke Elia til noen av enkene i Israel. Gud sendte ham til en enke i Sarepta i Sidon. 27 Og mange i Israel hadde hudsykdom da profeten Elisja levde. Men ingen av dem ble rene. Det ble bare Naaman fra Syria.»
Folk jager Jesus
28 Alle i synagogen ble rasende da de hørte hva Jesus sa. 29 De reiste seg og kastet ham ut av byen. Byen deres lå på en ås. Nå jaget de Jesus ut mot et stup i åsen. De ville kaste ham utfor. 30 Men Jesus gikk midt imellom dem og dro bort.
En dag i Kapernaum
31 Jesus kom ned til byen Kapernaum i Galilea. Han underviste folk på sabbaten. 32 Det Jesus lærte dem, gjorde sterkt inntrykk på dem. For det var makt i ordene hans. 33 I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren demon i seg. Han ropte med sterk stemme: 34 «Jesus fra Nasaret! Hva har du med oss å gjøre? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er ‒ du Guds Hellige!» 35 Jesus truet demonen og sa: «Ti stille, og forsvinn ut av ham!» Demonen kastet mannen ned på gulvet, midt foran alle. Så fór den ut av mannen, uten å skade ham. 36 Alle ble redde. De sa til hverandre: «Hva slags ord er dette? Han snakker med makt og kraft. Han gir ordre til de urene åndene, og de forsvinner!» 37 Og ryktet om Jesus spredte seg i hele området.
Jesus gjør mange friske
38 Jesus gikk fra synagogen. Han kom til huset der Simon og kona hans bodde. Moren til kona hans lå med høy feber. De ba Jesus om å hjelpe henne. 39 Jesus bøyde seg ned over henne. Han snakket strengt til feberen, og feberen forlot henne. Med en gang sto hun opp og stelte for dem.
   
40 Solen gikk ned. Da kom alle til Jesus med dem som var syke. De led av mange forskjellige sykdommer. Jesus la hendene på hver enkelt og gjorde dem friske. 41 Demoner fór ut av mange. De skrek og sa: «Du er Guds Sønn!» Jesus snakket strengt til dem. Han ga dem ikke lov til å si noe. For de visste at han var Kristus, den som Gud har salvet.
Jesus drar videre
42 Det ble morgen. Jesus gikk ut til et øde sted. Folk lette etter ham og kom dit han var. De holdt ham tilbake, så han ikke skulle gå fra dem. 43 Men Jesus sa til dem: «Jeg må forkynne godt nytt om Guds rike i de andre byene også. Det var derfor Gud sendte meg.» 44 Og han forkynte videre i synagogene i Judea.
< Forrige kapittelNeste kapittel >