Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Свята Євангелiя вiд Матвiя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel >
1Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового.
   

JESU BARNDOM (Kap. 1–2)
Jesu ættetavle
1    Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn:
   
 2 Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його.
   
 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans,
 3 Юд. породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама.
   
 3 Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram,
 4 Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наассона. Наассон породив Салмона.
   
 4 Aram fikk Amminadab, Amminadab fikk Nahsjon, Nahsjon fikk Salma,
 5 Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єссея.
   
 5 Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk Isai,
 6 Єссей породив царя Давида. А [цар] Давид породив Соломона від дружини Урія.
   
 6 og Isai ble far til kong David.
        David fikk sønnen Salomo med Urias kone,
 7 Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа.
   
 7 Salomo fikk Rehabeam, Rehabeam fikk Abia, Abia fikk Asa,
 8 Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію.
   
 8 Asa fikk Josjafat, Josjafat fikk Joram, Joram fikk Ussia,
 9 Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію.
   
 9 Ussia fikk Jotam, Jotam fikk Ahas, Ahas fikk Hiskia,
10 Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію.
   
10 Hiskia fikk Manasse, Manasse fikk Amon, Amon fikk Josjia,
11 Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення.
   
11 og Josjia ble far til Jojakin og brødrene hans, på den tiden da folket ble bortført til Babylon.
   
12 А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля.
   
12 Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Sjealtiel, Sjealtiel fikk Serubabel,
13 Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора.
   
13 Serubabel fikk Abiud, Abiud fikk Eljakim, Eljakim fikk Asor,
14 Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда.
   
14 Asor fikk Sadok, Sadok fikk Akim, Akim fikk Eliud,
15 Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Маттана. Маттан породив Якова.
   
15 Eliud fikk Eleasar, Eleasar fikk Mattan, Mattan fikk Jakob,
16 Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом.
   
16 og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Kristus.
   
17 Усіх же поколінь, від Авраама до Давида, (було) чотирнадцять поколінь; і від Давида до вавилонського переселення — чотирнадцять поколінь; і від вавилонського переселення до Христа — (ще) чотирнадцять поколінь.
   
17 Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.
18 А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли Його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого.
   

Jesu fødsel
18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.
19 А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її.
   
19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet.
20 Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з’явився йому вві сні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого.
   
20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.
21 Вона ж народить Сина, і даси Йому ім’я Ісус, бо Він спасе Свій народ від його гріхів.
   
21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
22 Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка:
   
22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
          
   
23 Ось, діва матиме в лоні та народить Сина, і дадуть Йому ім’я Емануїл, що означає: З нами Бог.
   
23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
           og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.
   
24 Прокинувшись від сну, Йосиф учинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину;
   
24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone
25 і не пізнав її, аж поки вона (не) народила Сина свого [первонародженого], і дав Йому ім’я Ісус. 25 og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.
Neste kapittel >