Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Fjerde Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel >

Folketelling i ørkenen
1Den første dagen i den andre måneden, i året etter at israelittene drog ut av Egypt, mens de var i Sinai-ørkenen, talte Herren til Moses i møteteltet. Han sa:
   
 2 Hold manntall over hele Israels folk, hver ætt og hver familie for seg, og skriv opp navnene på alle menn, en for en.  3 Du og Aron skal mønstre alle våpenføre menn i Israel som er tjue år eller mer, hver hæravdeling for seg.  4 Dere skal ta med dere en mann for hver stamme, den mann som er høvding over familiene i stammen.  5 Dette er navnene på de menn som skal hjelpe dere: Fra Ruben: Elisur, sønn av Sjede’ur;  6 fra Simeon: Sjelumiel, sønn av Surisjaddai;  7 fra Juda: Naksjon, sønn av Amminadab;  8 fra Jissakar; Netanel, sønn av Suar;  9 fra Sebulon: Eliab, sønn av Helon; 10 fra Josefs sønner; Elisjama, sønn av Ammihud, for Efraim, og Gamliel, sønn av Pedasur, for Manasse; 11 fra Benjamin; Abidan, sønn av Gidoni; 12 fra Dan; Akieser, sønn av Ammisjaddai; 13 fra Asjer: Pagiel, sønn av Okran; 14 fra Gad: Eljasaf, sønn av De’uel; 15 fra Naftali: Akira, sønn av Enan. 16 Dette er de menn som folket har valgt, lederne for de stammene deres fedre tilhørte, stammehøvdingene i Israel.
   
17 Moses og Aron tok med seg disse menn som er nevnt med navn. 18 Så kalte de hele folket sammen, den første dagen i den andre måneden. De ble ført inn i listene over ætter og familier; og alle som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 19 Slik mønstret Moses folket i Sinai-ørkenen, som Herren hadde befalt ham.
   
20 Etterkommerne etter Ruben, Israels eldste sønn, ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 21 46 500 ble mønstret i Rubens stamme.
   
22 Simeons etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet, en for en. 23 59 300 ble mønstret i Simeons stamme.
   
24 Gads etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 25 45 650 ble mønstret i Gads stamme.
   
26 Judas etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 27 74 600 ble mønstret i Judas stamme.
   
28 Jissakars etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 29 54 400 ble mønstret i Jissakars stamme.
   
30 Sebulons etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 31 57 400 ble mønstret i Sebulons stamme.
   
32 Etterkommerne etter Josefs sønn Efraim ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 33 40 500 ble mønstret i Efraims stamme.
   
34 Manasses etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 35 32 200 ble mønstret i Manasses stamme.
   
36 Benjamins etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 37 35 400 ble mønstret i Benjamins stamme.
   
38 Dans etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 39 62 700 ble mønstret i Dans stamme.
   
40 Asjers etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 41 41 500 ble mønstret i Asjers stamme.
   
42 Naftalis etterkommere ble ført inn i listene, ætt for ætt og familie for familie. Alle våpenføre menn som var tjue år eller mer, ble innskrevet. 43 53 400 ble mønstret i Naftalis stamme.
   
44 Dette var de som ble mønstret av Moses og Aron og Israels høvdinger. Høvdingene var tolv i tallet, en for hver av stammene. 45 Alle israelittene ble mønstret, hver familie for seg, alle våpenføre menn som var tjue år eller mer. 46 Det var i alt 603 550 som ble mønstret.
   
47 Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre stammene. 48 For Herren sa til Moses: 49 Bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Ta dem ikke med i manntallet sammen med de andre israelittene! 50 Men du skal la levittene ha tilsyn med lovteltet, med alle gjenstandene der og alt som hører til. De skal bære teltet og alle tingene som er i det. De skal gjøre tjeneste der og ligge i leir rundt teltet. 51 Når teltet skal flyttes, skal levittene ta det ned. Og når det skal reises igjen, skal levittene sette det opp. Hvis noen annen kommer nær det, må han dø. 52 Israelittene skal holde seg i hver sin leir, under hver sitt banner og i hver sin hæravdeling. 53 Men levittene skal ligge i leir rundt lovteltet, for at Guds vrede ikke skal ramme Israels folk. Og levittene skal ta seg av tjenesten i lovteltet.
   
54 Israelittene gjorde alt dette slik som Herren hadde gitt Moses påbud om.
   
Neste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.