Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 118
118Giitet Hearrá!
          Son lea buorre,
          su árbmu bistá agálaš áigái.
          
   
 2 Celkos Israela álbmot:
          Su árbmu bistá agálaš áigái.
          
   
 3 Celkos Arona sohka:
          Su árbmu bistá agálaš áigái.
          
   
 4 Celket, dii Hearrá bálvaleaddjit:
          Su árbmu bistá agálaš áigái.
          
   
 5 Áŧestusas mun čurvon Hearrái.
          Son gulai mu ja doalvvui mu friddjavuhtii.
          
   
 6 Go Hearrá lea muinna,
          de mun in bala mastege.
          Maid dalle vedjet olbmot dahkat munnje?
          
   
 7 Go Hearrá lea muinna ja veahkeha mu,
          de mun sáhtán
          geahččat vašuheddjiidasan
          inge bala.
          
   
 8 Buoret lea dorvvastit Hearrái
          go luohttit olbmuid veahkkái.
          
   
 9 Buoret lea dorvvastit Hearrái
          go luohttit stuorráid veahkkái.
          
   
10 Buot álbmogat birastahtte mu,
          muhto mun časken daid Hearrá vehkiin.
          
   
11 Dat čoagganedje mu birra
          juohke guovllus,
          muhto mun časken daid Hearrá vehkiin.
          
   
12 Dat birastahtte mu dego mieđašeanit,
          muhto jávkkihedje
          dego buolli bastilislánját.
          Mun časken daid Hearrá vehkiin.
          
   
13 Mu vašálaččat norddastedje mu
          nu ahte mun masá gahččen,
          muhto Hearrá bođii munnje veahkkin.
          
   
14 Hearrá lea mu fápmu ja máidnunlávlla,
          son besttii mu.
          
   
15 Gullet, ávvudeapmi ja vuoitočuorvasat
          gullojit vanhurskásiid gođiin:
          Hearrá giehta lea čájehan fámus!
          
   
16 Hearrá giehta lea min badjelis.
          Hearrá giehta lea čájehan fámus!
          
   
17 In mun jáme, mun ealán
          ja muitalan Hearrá daguid.
          
   
18 Garrasit Hearrá bagadii mu,
          muhto son ii addán mu jápmima gihtii.
          
   
19 Rabastehket munnje
          vanhurskkisvuođa poarttaid!
          Mun manan sisa ja giittán Hearrá.
          
   
20 Dát lea Hearrá poarta,
          dákko ožžot vanhurskásat mannat.
          
   
21 Mun giittán du, go don gullet mu
          ja gádjot mu.
          
   
22 Geađgi maid huksejeaddjit hilgo,
          lea šaddan čiehkageađgin.
          
   
23 Hearrá lea dan dahkan,
          ja dat lea ovddolaš min čalmmiide.
          
   
24 Dát lea dat beaivi
          maid Hearrá lea dahkan,
          ávvudehkot ja illudehkot!
          
   
25 Hearrá, beastte min!
          Hearrá, divtte min lihkostuvvat!
          
   
26 Buressivdniduvvon lehkos son
          guhte boahtá Hearrá nammii!
          Mii buressivdnidit din Hearrá viesus.
          
   
27 Hearrá lea Ipmil,
          son attii midjiide čuovgasa.
          Mannet ávvujoavkun, lastaoavssit gieđas,
          gitta áltára čorvviid rádjái.
          
   
28 Don leat mu Ipmil, mun giittán du,
          Ipmilan, mun rámidan du sakka.
          
   
29 Rámidehket Hearrá,
          dasgo son lea buorre,
          su árbmu bistá agálaš áigái.
< Forrige kapittelNeste kapittel >