Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 58
58Koarrajođiheaddjái. Lávlojuvvo dego “Ale bilit”. Davida miktam.
          
   
 2 Fámolaččat, sárdnubehtetgo
          dii duođaid riekta?
          Dubmebehtetgo dii olbmuid
          vuoigatlaččat?
          
   
 3 Ehpet! Mielaeavttus
          dii dahkabehtet veriid eatnama alde,
          jalgebehtet geainnu veahkaváldái.
          
   
 4 Ipmilmeahttumat leat čádjidan
          riegádeami rájes,
          gitta eatniset goaŧu rájes
          gielástallit leat čádjádusas.
          
   
 5 Sin mirko lea dego gearbmašmirko,
          sii notket beljiid ja
          leat dego bealjehis gearpmaš
          
   
 6 mii ii gula
          gearpmašlabmu jiena,
          ii velá čeahpimus labmuge jiena.
          
   
 7 Ipmil, cuvke bániid sin njálmmis,
          Hearrá, molle ledjoniid bániid!
          
   
 8 Divtte sin jávkat dego čáhci
          mii golgá eret,
          nugo rássi mii duolmmahallá
          ja goldná.
          
   
 9 Divtte sidjiide geavvat dego riipui
          mii suddá njivlin njoamudettiin,
          divtte sin šaddat cuovkanan
          ogi láhkásažžan
          mii ii goassege oaidnán beaivváža.
          
   
10 Dego riđđu son bossu sin eret,
          ovdal go sii levvet
          nugo bastilislánját.
          
   
11 Muhto vuoigatlaš illuda
          go oaidná ahte son beassá mávssahit.
          Son beassá bassat julggiidis
          ipmilmeahttumiid varas.
          
   
12 Dalle olbmot dadjet:
          “Vanhurskkis oažžu bálkkás.
          Duođaid, lea Ipmil guhte dubme
          eatnama alde.”
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.