Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 86
86Davida rohkos.
        
          Hearrá, gula mu rohkosa ja vástit munnje,
          mun lean váivváš ja vártnuheapme.
          
   
 2 Várjal mu heakka,
          mun lean oskkáldas.
          Beastte bálvaleaddját, Ipmil,
          mun dorvvastan dutnje.
          
   
 3 Hearrá, leage munnje árbmugas!
          Geažos beaivvi mun čuorvvun dutnje.
          
   
 4 Illudahte bálvaleaddját sielu!
          Hearrá, mun bijan iežan doaivvu dutnje.
          
   
 5 Hearrá, don leat buorre,
          don attát ándagassii,
          don leat árbmugas buohkaide
          geat čurvot du.
          
   
 6 Hearrá, gula mu rohkosa,
          guldal go mun ánun veahki.
          
   
 7 Mun čuorvvun du heahtebeaivvi,
          ja don vástidat munnje.
          
   
 8 Hearrá, ipmiliid gaskkas
          ii leat du veardásaš,
          ii mihkkege leat veardideames du dahkun.
          
   
 9 Buot álbmogat maid leat sivdnidan,
          bohtet ja gopmirdit du ovdii,
          dat gudnejahttet du nama, Hearrá.
          
   
10 Dasgo don leat stuoris
          ja dagat oavdudaguid,
          aivvefal don leat Ipmil.
          
   
11 Hearrá, oahpat munnje geinnot,
          vai mun máhtán vádjolit du duohtavuođas.
          Atte munnje juogatkeahtes váimmu,
          vai mun balan du namas.
          
   
12 Hearrá, mu Ipmil, mun giittán du
          oppa váimmustan,
          mun gudnejahtán du nama agálaččat.
          
   
13 Du árbmugasvuohta lea stuoris,
          don bestet mu sielu
          jábmiidáimmu čiekŋalasas.
          
   
14 Ipmil, čeavlás olbmot čuožžilit
          vuosttildit mu,
          veahkaválddálaččaid joavku
          bivdá mu heakka.
          Eai sii beroš dus.
          
   
15 Muhto don, Hearrá,
          leat váibmoláđis ja árbmugas Ipmil,
          don leat gierdavaš,
          du buorrevuohta
          ja oskkáldasvuohta lea stuoris.
          
   
16 Geahča mu beallái ja árpmit mu!
          Atte munnje fámu, beastte mu!
          Munhan lean du bálvaleaddji,
          du bálvaleaddjinissona bárdni.
          
   
17 Atte munnje mearkka das
          ahte don leat buorre.
          Divtte daid geat vašuhit mu,
          oaidnit ahte don, Hearrá,
          veahkehat ja jeđđet mu.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.