Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 91
91Dat gii čohkká Alimusa suojis
          ja idjada Buotveagalačča suoivanis,
          dat dadjá:
          
   
 2 “Hearrá lea mu báhtaransadji
          ja ladni.
          Mu Ipmil, dutnje mun dorvvastan.”
          
   
 3 Son beastá du loddebivdi gielas
          ja heavaheaddji rohttudávddas.
          
   
 4 Son lebbe soajáidis du badjelii,
          ja daid vuolde don leat dorvvus.
          Su oskkáldasvuohta lea galba ja suodji.
          
   
 5 It don dárbbaš ballat ija balddáhusain,
          it njuolas mii girdá beaivet,
          
   
 6 it rohttudávddas mii njoammu
          seavdnjadin
          itge suohtas mii duššada beaiveguovdil.
          
   
 7 Vaikko duhát olbmo gahčašedje
          du bálddas,
          logi duháha du olgeš gieđa bealde,
          de dat ii ole dutnje.
          
   
 8 Don beasat oaidnit iežat čalmmiiguin,
          mo ipmilmeahttumiidda mávssahuvvo.
          
   
 9 Du dorvu lea Hearrá,
          don leat dahkan Alimusa iežat suodjin.
          
   
10 Ii mihkkege baháid deaivit du,
          ii makkárge lihkuhisvuohta boađe
          du goađi lahka.
          
   
11 Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du,
          gos ihkinassii don jođát.
          
   
12 Sii guddet du gieđaideasetguin,
          amat nordadit juolggi geađgái.
          
   
13 Don duolmmat ledjona
          ja gearbmaša,
          don duolmmastat eatnamii
          nuorra ledjona ja guovddi.
          
   
14 “Son dorvvasta munnje,
          ja mun gájun su,
          mun attán sutnje suoji,
          dasgo son dovdá mu nama.
          
   
15 Son čuorvu mu,
          ja mun vástidan sutnje,
          mun lean suinna go son lea heađis,
          mun gájun su ja attán sutnje gudni.
          
   
16 Mun gallehan su guhkes eallimiin,
          divttán su oaidnit iežan veahki.”
< Forrige kapittelNeste kapittel >