Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Книга пророка Софонiї

1 2 3

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Суд над народами
2Зберіться й усвідомте, безсоромні народи,
   

Søk Herren
2Samle dere! Kom sammen,
          du skamløse folk,
          
   
 2 перше ніж здійсниться заплановане, – день пролетить як полова від вітру, – доки не прийшов на вас День ГОСПОДНЬОГО обурення, і не запалав на вас ГОСПОДНІЙ гнів!
   
 2 før det som er fastsatt, trer i kraft
          og dagen fyker bort som agner,
          før Herrens brennende vrede kommer over dere,
          før Herrens vredesdag kommer over dere!
          
   
 3 Шукайте ГОСПОДА, усі покірні люди землі, які виконують його Закон! Шукайте справедливості, досягайте покірливості, – може ви будете захищені в День ГОСПОДНЬОГО гніву.
   
 3 Søk Herren,
          alle ydmyke i landet,
          dere som følger hans bud!
          Søk rettferd, vær ydmyke,
          så finner dere kanskje ly
          på Herrens vredesdag.

Dom over andre folkeslag
   
 4 Тому що Ґаза буде залишена, Ашкелон – спустошений; з Ашдода серед білого дня повикидають його мешканців, а Екрон взагалі буде викорінений.
   
 4 Gaza skal ligge forlatt
          og Asjkalon bli til en ødemark.
          Asjdod skal drives bort ved høylys dag
          og Ekron rykkes opp.
          
   
 5 Горе вам, керитейці, – народе поморського краю! ГОСПОДНЄ слово проти вас, Ханаане, земле филистимців. Я знищу вас так, що не залишиться жодного живого.
   
 5 Ve dere kretere som bor ved kysten!
          Dette er Herrens ord mot dere:
          «Kanaan, du filisternes land,
          jeg legger deg øde så ingen kan bo der.
          
   
 6 І стане помор’я пасовиськом, де мешкатимуть пастухи і будуть кошари для отар.
   
 6 Kysten skal bli til beitemark
          med brønner for gjeterne
          og innhegninger for småfeet.»
          
   
 7 Поморський край дістанеться залишку покоління Юди. Там вони пастимуть отари, а вечорами відпочиватимуть в ашкелонських будинках. Там їх відвідає ГОСПОДЬ, їхній Бог, і відновить їхній добробут.
   
 7 De som er igjen av Judas hus,
          skal ha kysten som beiteland.
          Om kvelden skal de legge seg til hvile
          i husene i Asjkalon.
          For Herren deres Gud skal se til dem,
          han skal vende deres skjebne.
          
   
 8 Я чув наругу з боку Моаву і глузування аммонійців, котрі знущались з Мого народу й підносились над їхніми кордонами.
   
 8 Jeg hørte spott fra Moab
          og hån fra ammonittene
          da de spottet folket mitt
          og viste hovmod mot landet.
          
   
 9 А тому, як Я живий, – говорить ГОСПОДЬ Саваот, Бог Ізраїлю, – так Моав перетвориться на Содом, а край Аммона – на Ґоморру. Їхня місцевість заросте терниною, перетвориться в солончаки навіки. Для залишку Мого народу вони стануть здобиччю, – уцілілі з Мого народу їх успадкують.
   
 9 Derfor sier Herren over hærskarene, Israels Gud:
          Så sant jeg lever,
          skal det gå Moab som Sodoma
          og ammonittene som Gomorra;
          de skal bli et tistelkratt,
          en saltgruve,
          en ødemark for alltid.
          De som er igjen av mitt folk,
          skal plyndre dem,
          en rest av folket skal ta dem i eie.
          
   
10 Станеться з ними так через їхню гордість, позаяк глузували й підносились над народом ГОСПОДА Саваота.
   
10 Dette får de igjen for sitt overmot,
          fordi de spottet og så ned på
          folket til Herren over hærskarene.
          
   
11 ГОСПОДЬ виявить супроти них Свою грізну силу і знищить усіх ідолів-богів землі. Тоді Йому поклоняться всі острови народів, – кожен зі свого місця.
   
11 Herren vekker frykt hos dem
          når han utrydder alle jordens guder.
          Alle folkeslag fra fjerne kyster
          skal komme og tilbe ham, hvert fra sitt sted.
          
   
12 А ви, кушійці, поляжете від Мого меча.
   
12 Også dere, kusjitter,
          skal gjennombores av mitt sverd.
          
   
13 Він простягне Свою руку проти півночі, й знищить Ассирію, перетворивши Ніневію на руїну й безводну пустелю.
   
13 Han løfter hånden mot nord
          og ødelegger Assur.
          Han gjør Ninive til ødemark,
          tørr som en ørken.
          
   
14 На її просторах відпочиватимуть отари та всі польові звірі: сичі й сови житимуть на її капітелях, а ночами з вікон лунатимуть різні голоси; шматки сухої глини і каміння лежатимуть на порозі, стирчатимуть уламки кедрових дошок.
   
14 Midt i henne skal buskaper hvile
          og alle slags ville dyr.
          Pelikan og hegre skal sove
          på søylehodene
          og uglen tute fra vinduene,
          på terskelen skal ravnen sitte.
          Sederpanelet rives av.
          
   
15 Отак буде з колись веселим містом, яке почувало себе безпечно, і само себе переконувало: Тільки я, і немає іншого! Якою ж руїною воно стало, – лігвищем для звірів! Кожен, хто проходитиме мимо нього, засвище й махне рукою... 15 Dette er den jublende byen,
          hun som lå så trygt og sa i sitt hjerte:
          «Jeg – og ingen annen!»
          Hvor øde hun er blitt,
          en hvileplass for ville dyr!
          Alle som drar forbi,
          plystrer hånlig til henne
          og slår ut med hendene.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

15. august 2022

Dagens bibelord

Lukas 11,1–4

Les i nettbibelen

1Ein gong var han ein stad og bad. Då han var ferdig, sa ein av læresveinane til han: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine læresveinar.» 2Han svara: «Når de bed, skal de seia: Far! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. ... Vis hele teksten

1Ein gong var han ein stad og bad. Då han var ferdig, sa ein av læresveinane til han: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine læresveinar.» 2Han svara: «Når de bed, skal de seia: Far! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. 3Gjev oss kvar dag vårt daglege brød. 4Tilgjev oss våre synder, for vi òg tilgjev kvar den som står i skuld til oss. Og lat oss ikkje koma i freisting.»