Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sefanja

1 2 3

Neste kapittel >
1Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kusji, sønn av Gedalja, sønn av Amarja, sønn av Hiskia, på den tid da Josjia, sønn av Amon, var konge i Juda.
   

Dommen over Jerusalem
 2 Jeg river bort,
        alt river jeg bort fra jorden,
        lyder ordet fra Herren.
   
 3 Jeg river bort både folk og fe,
        fuglen i luften og fisken i sjøen,
        jeg fører de ugudelige til fall
        og utrydder menneskene fra jorden,
        lyder ordet fra Herren.
   
 4 Jeg rekker ut min hånd mot Juda,
        mot alle som bor i Jerusalem.
        Jeg tar bort fra dette sted
        den siste rest av Ba’al
        og avgudsprestenes navn
        sammen med prestene.
   
 5 Jeg rydder ut dem som tilber
        himmelhæren på takene,
        dem som tilber Herren og sverger ved ham,
        men samtidig sverger ved Milkom,
   
 6 og dem som har vendt Herren ryggen,
        som ikke søker Herren
        og ikke spør ham til råds.
   
 7 Vær stille for Herren Gud,
        for Herrens dag er nær!
        Herren har gjort i stand en offerslakting,
        han har innviet sine gjester.
   
 8 På Herrens slaktofferdag skal det skje
        at jeg straffer høvdinger og kongesønner
        og alle som kler seg i utenlandsk drakt.
   
 9 Den dagen vil jeg straffe
        alle dem som stiger opp på forhøyningen
        og som fyller sin Herres hus med vold og svik.
   
10 Den dagen, lyder ordet fra Herren,
        skal det høres skrik fra Fiskeporten
        og jammer fra Nybyen,
        et kraftig brak fra haugene.
   
11 Hyl, dere som bor i Morteren,
        for hele kremmerfolket er tilintetgjort,
        utryddet er alle som veide opp sølv.
   
12 På den tid skal det skje
        at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt
        og krever mennene der til regnskap,
        de som sitter stive
        over bermen av sin vin
        og sier med seg selv:
        «Herren gjør verken godt eller ondt.»
   
13 Deres eiendom skal plyndres,
        deres hus bli ødelagt.
        Bygger de hus, får de ikke bo i dem,
        planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen.

Herrens dag er nær
14 Nær er Herrens dag, den store;
        den er nær og kommer med hast!
        Hør, besk er Herrens dag,
        da roper krigeren høyt.
   
15 Den dagen er en vredens dag,
        en dag med nød og trengsel,
        en dag med storm og herjing,
        en dag med mulm og mørke,
        en dag med skyer og skodde,
   
16 en dag med hornlåt og hærrop
        mot de faste borger
        og mot de høye tårn.
   
17 Da vil jeg gjøre folk så redde
        at de går omkring som blinde,
        for de har syndet mot Herren.
        Deres blod skal kastes ut som avfall
        og deres kjøtt som møkk.
   
18 Deres sølv og gull
        kan ikke berge dem.
        På sin vredesdag skal Herren
        i sin brennende iver
        fortære hele jorden.
        For han gjør ende, ja, brå ende
        på alle som bor på jorden.
Neste kapittel >

05. oktober 2022

Dagens bibelord

Salmene 106,43–48

Les i nettbibelen

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. ... Vis hele teksten

43Mange ganger fridde han dem ut, likevel trosset de ham med sine planer og gikk under i synd. 44Men han så til dem i nøden da han hørte dem rope. 45Han husket pakten med dem og viste medynk i sin store kjærlighet. 46Så lot han dem finne barmhjertighet hos alle som holdt dem som fanger. 47Frels oss, Herre, vår Gud, sank oss inn fra folkene så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge deg. 48Velsignet er Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet! Og hele folket skal si: Amen! Halleluja!