Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.
EXCEPTION: System.ApplicationException: Unknown language nordsamisk in query string at Systor.Bibel.LangTrans.GetLangTrans(String languageid) in D:\Kunde\Bibelselskapet\Bibel.no\BibleText\Util.cs:line 73 at Systor.Bibel.LangTrans.GetLanguageSettingDic(String constr, Dictionary`2 request, Dictionary`2 session) in D:\Kunde\Bibelselskapet\Bibel.no\BibleText\Util.cs:line 129 at Bible2020WS.Nettbibel.renderDic(String constr, Dictionary`2 Request, Dictionary`2 Session) in D:\Kunde\Bibelselskapet\Bibel.no\Bible2020WS\Nettbibel.cs:line 48 got so far:

06. desember 2021

Dagens bibelord

Salmane 65,10–14

Les i nettbibelen

10Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt, du gjer henne overdådig rik. Guds bekk er full av vatn, du sørgjer for kornet, ja, såleis sørgjer du for henne. 11Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene, med regnskurer gjer du jorda mjuk, du velsignar hennar grøde. ... Vis hele teksten

10Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt, du gjer henne overdådig rik. Guds bekk er full av vatn, du sørgjer for kornet, ja, såleis sørgjer du for henne. 11Du vatnar fòrene, jamnar plogveltene, med regnskurer gjer du jorda mjuk, du velsignar hennar grøde. 12Du kronar året med dine gode gåver, spora dine flyt over av rikdom, 13beita i øydemarka flyt over, haugane smykkar seg med jubel. 14Markene kler seg med sauer, dalane sveiper seg i korn. Dei ropar av glede, dei syng.