Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Riegádahtti buhtástus
12Hearrá sártnui Mosesii:
   
 2 Cealkke israellaččaide: Go nisson lea riegádahttán bártni, de son lea čieža beaivvi buhtismeahttun, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat.  3 Gávccát beaivvi bárdnemáná ovdaliiki galgá čuhppojuvvot.  4 Nisson galgá orrut ruovttus vel golbmalogigolbma beaivvi, vai buhtásmuvvá vardimis. Son ii oaččo guoskat masage mii lea bassi, iige son oaččo boahtit bassibáikái ovdal go su buhtástusáigi lea nohkan.  5 Go nisson lea riegádahttán nieidda, de son lea buhtismeahttun guokte vahku, seammá láhkái go dalle go sus leat mánodávddat. Son galgá orrut ruovttus vel guhttalogiguhtta beaivvi buhtismeahttumin vardimis.  6 Go su buhtástusáigi bártni dahje nieidda riegádahttima maŋŋil lea nohkan, de son galgá buktit báhppii almmustusgoađi uvssa lusa jahkásaš lábbá boaldinoaffarin ja duvvá dahje turtelduvvá suddooaffarin.  7 Báhppa galgá oaffaruššat daid Hearrái ja doaimmahit sutnje soabahusa, ja nu son šaddá buhtisin iežas vardimis. Dát láhka guoská nissonii gii lea riegádahttán máná, jogo bártni dahje nieidda.  8 Jos nisson ii suitte oaffaruššat lábbá, de son galgá váldit guokte turtelduvvá dahje guokte eará duvvá, nuppi boaldinoaffarin ja nuppi suddooaffarin, ja báhppa galgá doaimmahit sutnje soabahusa. De nisson lea buhtis.
Forrige kapittelNeste kapittel

22. april 2021

Dagens Bibelord

Jesaja 40,26–31

Les i nettbibelen

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. ... Vis hele teksten

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. 27Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: «Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett»? 28Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. 29Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. 30Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. 31Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.