Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Goalmmát Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Searvevuođaoaffar
3Jos soamis buktá searvevuođaoaffarin stuorraoami, jogo vuovssá dahje gusa, de son galgá buktit Hearrá muođuid ovdii varrása dahje njiŋŋelasa mii lea almmá vigi haga,  2 bidjat gieđa oaffarealli oaivvi ala ja njuovvat dan almmustusgoađi uvssa guoras. Báhpat, Arona bártnit, galget riškkuhit vara miehtá áltára.  3 Searvevuođaoaffaris son galgá buktit Hearrái dollaoaffarin leavssusbuiddiid, buot siskilušbuiddiid,  4 goappašiid maninčalmmiid ja buoiddi mii lea daid alde njárččáid guoras, ja stuorit vuoivvasgeaži mii luvvejuvvo oktan maninčalmmiiguin.  5 Arona bártnit galget boaldit dan oktan boaldinoaffariin muoraid alde mat leat buollimin áltára alde. Dat lea dollaoaffar man hádja lea Hearrá miela mielde.
   
 6 Jos soamis dáhttu buktit Hearrái searvevuođaoaffarin sávzza dahje gáicca, juogo varrása dahje njiŋŋelasa, de son galgá buktit oami mii lea almmá vigi haga.  7 Jos son buktá oaffarattáldahkan sávzza, de son galgá buktit dan Hearrá muođuid ovdii,  8 bidjat gieđa dan oaivvi ala ja njuovvat dan almmustusgoađi ovddas. Arona bártnit galget riškkuhit dan vara miehtá áltára.  9 Oamis mii lea buktojuvvon searvevuođaoaffarin, son galgá addit dollaoaffarin Hearrái dan buoiddi, oppa biehčama mii botkejuvvo gátnása ráje, leavssusbuiddiid ja buot siskilušbuiddiid, 10 goappašiid maninčalmmiid ja buoiddi mii lea daid alde njárččáid guoras, ja stuorit vuoivvasgeaži mii luvvejuvvo oktan maninčalmmiiguin. 11 Báhppa galgá boaldit dáid áltára alde borramuššan, dollaoaffarin Hearrái.
   
12 Jos son dáhttu addit oaffarin gáicca, de son galgá buktit dan Hearrá muođuid ovdii, 13 bidjat gieđa dan oaivvi ala ja njuovvat dan almmustusgoađi ovddas, ja Arona bártnit galget riškkuhit dan vara miehtá áltára. 14 Son galgá buktit das oaffarattáldahkan, Hearrá dollaoaffarin, leavssusbuiddiid ja buot siskilušbuiddiid, 15 goappašiid maninčalmmiid ja buoiddi mii lea daid alde njárččáid guoras, ja stuorit vuoivvasgeaži mii luvvejuvvo oktan maninčalmmiiguin. 16 Báhppa galgá boaldit dan áltára alde borramuššan, dollaoaffarin man hádja lea Hearrá miela mielde. Buot buoidi gullá Hearrái. 17 Dát lea agálaš láhka buolvvas bulvii, gos dal ásažehpetge: dii ehpet oaččo borrat buoiddi ehpetge vara.
3 Mos 3,1 viser til 3 Mos 7,11
Note: \+w searvevuođaoaffar.
Forrige kapittelNeste kapittel

22. april 2021

Dagens Bibelord

Jesaja 40,26–31

Les i nettbibelen

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. ... Vis hele teksten

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. 27Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: «Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett»? 28Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. 29Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. 30Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. 31Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.