Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Girji hebrealaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus lea stuorit go Moses
3Dan dihte, bassi vieljažiiddán, dii geat lehpet ožžon almmálaš rávkojumi, gehččet Jesusii gii lea min dovddastusa apostal ja bajimusbáhppa.  2 Son lei oskkáldas sutnje guhte su ásahii, nugo Moses lei oskkáldas oppa Ipmila viesus,  3 muhto son lea adnojuvvon dohkálažžan oažžut dađi stuorit gudni go huksejeaddji gudni lea stuorit go viesu gudni.  4 Juohke viesu lea soamis huksen, muhto Ipmil lea huksen buot.  5  Moses lei gal oskkáldas oppa Ipmila viesus, muhto dattetge dušše bálvaleaddji, ealli duođaštus das maid Ipmil maŋŋil sártnui.  6 Muhto Kristus lea Bárdni gean háldui oppa Ipmila viessu lea oskkilduvvon. Ja su viessu leat mii, go mii fal loahpa rádjái doallat gitta roahkkatvuođasteamet ja dorvvolažžan rámádallat doaivvus mii mis lea.
Eahpeosku ja jeagohisvuohta
 7 Dan dihte, nugo Bassi Vuoigŋa cealká:
           Jos dii otná beaivvi gullabehtet su jiena,
          
   
 8  de allet buoššut váimmodet
           nugo dalle go stuimmáskeiddet,
           go geahččaleiddet mu meahcis.
          
   
 9  Doppe din áhčit guorahalle mu ja geahččaledje mu –
           ja šadde njealljelogi jagi vásihit maid sidjiide dahken.
          
   
10  Mun moaráhuvven sin bulvii ja celken:
           Álelassii sii čádjádallet váimmusteaset.
           Sii eai dáhtton vádjolit mu geainnuid,
          
   
11  ja dalle mun vurdnon moaristan:
           Sii eai goassege beasa boahtit mu vuoiŋŋadussii.
12 Váruhehket, vieljažiiddán, vai ii guđesge dis leat bahás ja eahpeoskkolaš váibmu, nu ahte son hilgu ealli Ipmila. 13 Arvvosmahttet guhtet guimmiideattet juohke beaivvi nu guhká go daddjojuvvo odne, vai ii oktage dis fillehala suddui ja buošo. 14 Miihan leat šaddan oasálažžan Kristusii, go fal loahpa rádjái doallat nannosit gitta dan luohttámušas mii mis lei juo álggus. 15 Čállagiin celkojuvvo: Jos dii otná beaivvi gullabehtet su jiena, de allet buoššut váimmodet nugo dalle go stuimmáskeiddet. 16 Geat ledje dat geat gulle, muhto almmatge stuimmáskedje? Buohkat geaid Moses lei buktán eret Egyptas. 17  Geaidda Ipmil lei moaris njealljelogi jagi? Daidda geat suddudedje ja geaid rupmašat gáhčče meahccái. 18 Geaidda son vuortnui ahte sii eai beasa boahtit su vuoiŋŋadussii? Daidda geat eai doahttalan. 19 Mii oaidnit nappo dalle ahte eahpeoskku dihte sii eai sáhttán ollet dasa.
Hebr 3,1 viser til Hebr 4,14+
Hebr 3,7 viser til l 0,0
Forrige kapittelNeste kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»