Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel
19Juda gonagas Jošafat máhcai dearvan ruktosis Jerusalemii.  2 Doppe oaidni Jehu, Hanani bárdni, bođii gonagasa lusa ja dajai sutnje: “Mo don sáhtát veahkehit ipmilmeahttuma? Donhan ráhkistat Hearrá vašálaččaid. Dán dihte du deaivida Hearrá moarri.  3 Dattetge don leat dahkan juoga buori. Don leat jávkadan eatnamis Ašera-čuolddaid ja leat bálvalan oskkáldasat Ipmila.”
   
 4 Jošafat ásai Jerusalemis, muhto son jođii ollu álbmoga báras Beer Šeba rájes gitta Efraima várreeatnama rádjái, ja son oaččui álbmoga fas bálvalit Hearrá, áhčiideaset Ipmila.  5 Son ásahii eatnamii duopmáriid, juohke Juda ladnegávpogii iežas duopmára.  6 Son dajai duopmáriidda: “Smihttet dárkilit maid dahkabehtet, danin go dii ehpet vástit duomuin olbmuide, muhto Hearrái. Son lea dinguin, go dii dubmebehtet.  7 Diktet Hearrá balu oahpistit din. Ballet Hearrás, danin go Hearrá, min Ipmil, ii duotto oaidnit vearrivuođa, bealátvuođa iige duolgguid váldima.”  8 Maiddái Jerusalemii Jošafat bijai levilaččaid, báhpaid ja Israela sogaid oaivámuččaid dubmet Hearrá lága mielde ja čoavdit riidoáššiid Jerusalema ássiid gaskkas.  9 Son gohčui sin ná: “Meannudehket oskkáldasat ja dahket olles váimmus ja Hearrá balus dáinna lágiin: 10 Juohke háve go din virgeguoimmit buktet sierra gávpogiin didjiide ášši čoavdin láhkái, jogo goddinášši dahje mo atnit lágaid ja báhkkomiid, mearrádusaid ja njuolggadusaid, de várrejehket sin, amaset šaddat sivalažžan Hearrá ovddas, nu ahte moarri deaivida din ja din virgeguimmiid. Dahket ná, amadet šaddat sivalažžan. 11 Bajimusbáhppa Amarja oahpista din buot Hearrá áššiin, ja Sebadja, Ismaela bárdni, Juda oaivámuš, oahpista din gonagasa áššiin, ja levilaččat galget leat din veahkkin. Ripmet roahkkadit bargui! Vare Hearrá livččii daiguin geat dahket buriid!”
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»