Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Malaki

1 2 3 4

Forrige kapittel
4Gehččet, dat beaivi boahtá, dat buollá dego omman. Dalle buot čeavlát ja vearredahkkit leat dego oalgačalmmit, ja dat beaivi mii boahtá, cahkkeha sin, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil; ii báze ii ruohtas iige oaksi.  2 Muhto didjiide geat ballabehtet mu namas, badjána vanhurskkisvuođa beaivváš dálkkasin su soajáid vuolde. Dii beassabehtet olggos ja njuikkodehpet dego gálbbit.  3 Dan beaivvi maid mun mearridan, dii duolbmabehtet eatnamii ipmilmeahttumiid, ja sii duolbmašuvvet gavjan, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.
Moses ja Elia
 4 Muitet bálvaleaddján Mosesa lága maid mun adden sutnje Horebis oppa Israela várás, gohččumiid ja báhkkomiid.  5 Gullet! Ovdal go boahtá Hearrá beaivi, stuoris ja hirbmatlaš, de mun vuolggahan didjiide profehta Elia.  6 Son jorgala áhčiid váimmu mánáid beallái ja mánáid váimmu áhčiid beallái. Dalle mun in vihat eatnama duššadeapmái, go boađán.
Mal 4,1 viser til Mal 3,2
Mal 4,5 viser til Mal 3,1, Matt 11,14, Matt 17,12, Luk 1,17
Note profehta Elia: Juvddálaččat osko ahte profehta Elia gii váldojuvvui albmái (\+xt 2 Gon 2,11\+xt*), máhccá maŋimuš beivviid ja jorgala olbmuid Ipmila beallái. Vrd. \+xt Matt 11,14; 17,10č.
Mal 4,6 viser til Luk 1,16
Forrige kapittel

11. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 21,15–19

Les i nettbibelen

15Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» ... Vis hele teksten

15Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»