Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Gulolašvuohta eiseválddiide
13Juohkehaš galgá leat vuolibuš eiseválddiide. Dasgo ii leat eiseváldi mii ii boađe Ipmilis, ja Ipmil lea ásahan daid mat leat.  2 Dan dihte dat geat vuostálastet eiseválddiid, vuostálastet Ipmila ásahusa, ja dat geat dan dahket, ožžot ráŋggáštusa.  3 Ráđđejeaddjit eai leat ballun buriide daguide, muhto bahás daguide. Jos it dáhto ballat eiseválddis, de daga buriid, ja dalle don oaččut das rámi.  4 Eiseváldi lea Ipmila bálvaleaddji, dutnje ávkin. Muhto jos dagat baháid, de bala! Ii eiseváldi guotte miehki duššás; dat lea Ipmila bálvaleaddji ja ollašuhttá ráŋggáštusa dasa gii dahká baháid.
   
 5 Danin lea dárbbašlaš leat eiseváldái vuolibuš, ii dušše ráŋggáštusa dihte, muhto maiddái oamedovddu dihte.  6 Dan dihtehan dii máksibehtet vearu, dasgo eiseválddit leat Ipmila bálvaleaddjit buot doaimmaineaset.  7 Addet juohkehažžii dan mii sutnje gullá: Vearu dasa geasa vearru gullá, tuollu dasa geasa tuollu gullá, balu dasa geasa ballu gullá, gudni dasa geasa gudni gullá.
Ráhkisvuohta ollašuhttá lága
 8 Allet leage geasage velggolaččat, earret dan ahte ráhkistehpet guhtet guimmiideattet. Dasgo dat gii ráhkista lagamuččas, lea ollašuhttán lága.  9 Báhkkomat Don it oaččo rihkkut náittosdili, Don it oaččo goddit, Don it oaččo suoládit, Don it oaččo anistuvvat ja buot eará báhkkomat sáhttet čohkkejuvvot dán sátnái: Ráhkis lagamuččat nugo iežat. 10 Ráhkisvuohta ii daga lagamužžii maidege baháid. Danne ráhkisvuohta ollašuhttá oppa lága.
Bestojupmi lea lahka
11 Diihan diehtibehtet mii áiggiid dál lea. Boddu lea juo boahtán lihkkat nahkáriin, dasgo bestojupmi lea dál lagabus go dalle go oskugođiimet. 12 Idja lea fargga gollan, beaivi lea lahka. Bidjot dan dihte eret seavdnjadasa daguid ja gárvodehkot čuovgasa ruovdegárvvuid. 13 Vádjolehkot láitemeahttumit nugo beaivet galgá vádjolit, allot borešvuođas ja jugešvuođas, váccešvuođas ja nuoskivuođas, riidduin ja gáđašvuođas. 14 Gárvodehket Hearrá Jesus Kristusa alletge ane fuola oaččisteattet nu ahte dan himut gohccájit.
Rom 13,3 viser til t 0,0
Rom 13,12 viser til Ef 5,11, Ef 6,11+, 1 Joh 0,0
Note beaivi: Hearrá beaivi; gč. \+xt 1 Kor 1,8.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.