Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Samuelgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Forrige kapittel

Saul ja su bártnit jápmet
31Filistalaččat soahttájedje Israeliin. Israellaččat báhtaredje sis, ja Gilboavárrái báhce ollu gahččan olbmot.  2 Filistalaččat jokse Saula ja su bártniid ja godde Jonatana, Abinadaba ja Malkišua, Saula bártniid.  3 Soahti šattai garasin Saula birra. Dávgebáhččit áice su, ja son hávváduvai.  4 Dalle Saul dajai vearjoguoddásis: “Rohtte miehki ja rehtte mu dainna, muđui duot birračuohpakeahtes olbmát bohtet ja rehttejit mu ja heahppášuhttet mu.” Muhto go vearjoguoddi ii duostan dahkat dan, danin go son lei hui balus, de Saul ieš rohttii miehkis ja bálkestahtii dasa.  5 Go vearjoguoddi oinnii ahte Saul lei jápmán, de songe bálkestahtii miehkkásis ja jámii oktan suinna.  6 Nu sii buohkat jápme dan beaivvi: Saul, su golbma bártni ja su vearjoguoddi.
   
 7 Go israellaččat geat ásse nuppe bealde jalgadasa ja don bealde Jordana gulle ahte soahteveahka lei báhtaran, ja ahte Saul ja su bártnit ledje jápmán, de sii vulge gávpogiinniset ja báhtaredje, ja filistalaččat bohte ja ásse daidda.
   
 8 Go filistalaččat maŋit beaivvi bohte speadjat gottáhallan olbmuid, de sii gávdne Saula ja su golbma bártni njaŋgámin Gilboaváris.  9 Sii čuhppe sus oaivvi ja válde su vearjjuid, vuolggahedje sáni miehtá filistalaččaid eatnama ja gulahedje vuoitosága eahpeipmiliiddáseaset ja álbmogasaset. 10 Sii bidje Saula vearjjuid Astarte tempelii ja heŋgejedje su rupmaša Bet-Šeana gávpotmuvrii.
   
11 Go Gileada Jabeša olbmot gulle maid filistalaččat ledje dahkan Saulii, 12 de buot gávpoga vearjoolbmát vulge ja johte geažos ija. Sii válde Saula ja su bártniid rupmašiid Bet-Šeana gávpotmuvrras, bukte daid Jabešii ja bolde daid doppe. 13 Dasto sii válde sin dávttiid ja hávdádedje daid Jabešii tamariskamuora vuollái ja fástudedje čieža beaivvi.
Forrige kapittel

18. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 10,1–10

Les i nettbibelen

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. ... Vis hele teksten

1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.