Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Samuelgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Forrige kapittelNeste kapittel

Hearrá lihtuárka filistalaččaid eatnamis
5Filistalaččat válde Ipmila árkka ja dolvo dan Eben Eseris Ašdodii.  2 Doppe sii bidje dan Dagona tempelii Dagona báldii.  3 Árrat iđedis Ašdoda olbmot fuobmájedje ahte Dagon lei gopmut eatnamis Hearrá árkka ovddas. Sii bidje Dagona fas sadjásis.  4 Maŋit iđida Dagon lei fas gopmut eatnamis Hearrá árkka ovddas. Dagona oaivi ja gieđat ledje doddjon šielmmá vuostá. Dagonis lei báhcán dušše gorut.  5 Dan dihte vel odnege eai Dagona báhpat eaige dat geat fitnet Dagona tempelis Ašdodis, duolmmas šielbmái.
   
 6 Hearrá giehta dettii lossadit ašdodlaččaid gávpogis ja dan birrasis; son suorggahii sin ja časkkii sidjiide buhkkuid.  7 Go Ašdoda olbmát oidne mii dáhpáhuvai, de sii dadje: “Israela Ipmila árka ii oaččo leat min luhtte, danin go su giehta áŧesta garrasit min ja min ipmila Dagona.”  8 Sii rávke filistalaččaid oaivámuččaid ja jerre sis: “Maid mii dahkat Israela Ipmila árkkain?” Sii vástidedje: “Ipmila árka galgá sirdojuvvot Gatii.” Nu sii sirde árkka Gatii,  9 muhto go dat bođii dohko, de Hearrá giehta deaivvai gávpogii. Šattai suorganeapmi ja moivi, danin go Hearrá časkkii buohkaid, sihke stuorráid ja smávváid, nu ahte sidjiide ihte buhkkot. 10 De sii dolvo Ipmila árkka Ekronii. Muhto go dat bođii dohko, de Ekrona olbmát čurvo heađis: “Dál sii leat sirdán Israela Ipmila árkka deike goddit min ja buot min olbmuid!” 11 Sii rávke filistalaččaid oaivámuččaid ja dadje: “Vuolggahehket Israela Ipmila árkka dan báikái gosa dat gullá! Muđui dat goddá min buohkaid.” Oppa gávpot lei dohppehallan jápminballui, nu lossadit Hearrá giehta dettii dan. 12 Daidda geat eai jápmán, ihte dievva buhkkot, ja sin bárgun badjánii albmái.
1 Sam 5,8 viser til 1 Sam 6,2
Note filistalaččaid oaivámuččaid: Namahus adnojuvvo dan viđa filistalaččaid gonagasa birra geat ráđđejedje dán vihtta filistalaččaid gávpoga: Gaza, Aškelona, Ašdoda, Gata ja Ekrona. Namahus čujuha filistalaččaid gávpotlihttui; gonagas dahje oaivámuš jođihii guđege gávpoga. Vrd. \+xt Jos 13,3; Duop 13–16.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.