Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittel
14Samaria lea nággáruššan Ipmilis vuostá
          ja šaddá soabahit iežas suddovealggi.
          Dan olbmát gahččet miehkkái,
          dan njuoratmánát cuvkejuvvojit,
          dan áhpehis nissonat luddejuvvojit.

Israel jorgala ja gáddjojuvvo
     2 Israel, jorgal Hearrá, Ipmilat, beallái!
          Du suttut leat jorralahttán du.
          
   
 3 Jorgalehket Hearrá beallái,
          váldet sániid mielddádet
          ja dadjet sutnje:
          “Atte ándagassii buot min suttuid
          ja váldde vuostá min buoremus attáldaga:
          Mii deavdit lohpádusaideamet.
          
   
 4 Assyria ii beastte min,
          mii eat dorvvas heasttaide
          eatge šat daja iežamet gieđaid duodjái:
          ‘Min ipmil!’
          Du luhtte áhčiheapme gávdná
          árkkálmastinvuođa.”
          
   
 5 Mun buoridan sin
          sin oskkáldasmeahttunvuođas.
          Mun ráhkistan sin oppa váimmus,
          mu moarri lea jorgalan sis eret.
          
   
 6 Mun lean Israelii dego suoldni,
          ja dat lieđđu dego liljá,
          ruohtastuvvá nugo Libanona sederat.
          
   
 7 Dan suorggit leabbanit,
          dat šaddá čáppisin dego oliivamuorra,
          das lea njálgga hádja
          nugo Libanona vuovddis.
          
   
 8 Dan suoivanis olbmot besset fas ássat
          ja šaddadit gortni,
          sii liđđot dego viidnemuorra
          man viidni lea máinnolmas
          nugo Libanona viidni.
          
   
 9 Efraim, mii dahkamušaid dus lea šat
          eahpeipmiliiguin?
          Mun geahčan du beallái ja gozihan du.
          Mun lean dego rudnes sypressa,
          mus bohtet du šaddosat.
          
   
10 Gii lea nu viissis ahte ádde dán,
          dárbahassii jierpmálaš fihttet?
          Hearrá geainnut leat vuoigadat,
          vanhurskásat vádjolit daid,
          muhto suttolaččat jorralit.
Hos 14,5 viser til Hos 6,1+
Forrige kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.