Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona rohkadus
2Hearrá vuolggahii stuorra guoli njielastit Jona. Jona lei guoli čoavjjis golbma beaivvi ja golbma ija.  2 Doppe son rohkadalai Hearrá, Ipmilis,  3 ja dajai:
          Heađistan mun čurvon Hearrái,
          ja son vástidii munnje.
          Jábmiidáimmu čiekŋalasas mun čurvon,
          ja don gullet mu jiena.
          
   
 4 Don bálkestit mu čiekŋalassii gasku ábi,
          ja čáhcerávnnjit birastahtte mu.
          Buot du bárut ja du siiggádat
          šávve mu badjel.
          
   
 5 Mun jurddašin: Mun lean
          norddastuvvon eret du čalmmiid ovddas.
          Beasango mun šat oaidnit
          du bassi tempela?
          
   
 6 Čázit gokče mu gitta čoddaga rádjái,
          mearračiekŋalas birastahtii mu,
          debbot sorrojedje mu oaivái.
          
   
 7 Váriid vuođuid rádjái mun vudjon,
          eatnama poarttaid smarttit
          dahppojuvvojedje mu maŋil agálaš áigái.
          Muhto don, Hearrá, mu Ipmil,
          loktejit mu eallinaga hávddis.
          
   
 8 Go mu siellu vuoimmehuvai,
          de mun muiten Hearrá,
          ja mu rohkos bođii du lusa,
          du bassi tempelii.
          
   
 9 Dat geat bálvalit duššálaš eahpeipmiliid,
          hilgot oskkáldas veahkeheaddjiset.
          
   
10 Muhto mun beasan oaffaruššat
          ja lávlut dutnje giittuslávlagiid.
          Maid lean lohpidan, dan mun doalan.
          Bestojupmi boahtá Hearrás.

   
11 Hearrá sártnui guollái, ja dat čollii Jona goikeeatnamii.
Jona 2,4 viser til l 0,0
Jona 2,5 viser til l 0,0
Jona 2,7 viser til l 0,0
Jona 2,8 viser til l 0,0
Jona 2,9 viser til l 0,0+
Jona 2,10 viser til l 0,0+
Forrige kapittelNeste kapittel

06. mai 2021

Dagens Bibelord

1. Kongebok 3,5–14

Les i nettbibelen

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» ... Vis hele teksten

5I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 6Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. 7Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. 8Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. 9Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 10At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. 11Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, 12så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. 13Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. 14Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.»