Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona Ninives
3Hearrá sátni bođii Jonai nuppádassii:
   
 2 “Vuolgge Ninivei, dan stuorra gávpogii, ja sártnit doppe dan sága maid mun cealkkán dutnje.”  3 Jona vulggii Ninivei, nugo Hearrá lei gohččon.
        Ninive lei hui stuorra gávpot, golbma beaivása ravddas nubbái.
 4 Jona vázzigođii gávpogis vuosttaš beaivása ja čuorvvui: “Njealljelogi beaivvi vel, de Ninive duššaduvvo!”  5 Ja Ninive olbmot osko dan sáhkii maid Ipmil lei cealkán. Sii gulahedje fásttu ja buohkat, stuorrát ja smávvát, gárvodedje horstta.
   
 6 Go Ninive gonagas gulai Jona sániid, de son čuožžilii truvdnostuolustis, nuolai oalgebiktasa, gárvodii horstta ja čohkánii gavjjaid sisa.  7 Son čuorvvuhii Ninives: “Dát lea gonagasa ja su oaivámuččaid gohččun: Ii oktage, eai olbmot eaige šibihat, eai stuorraoamit eaige smávvaoamit oaččo muosáhit maidege. Šibihiid ii oaččo luoitit guohtut eaige dat oaččo juhkat čázi.  8 Sihke olbmuide ja šibihiidda galgá gárvvuhit horstta, ja buohkat galget čuorvut Ipmila olles fámuin. Sii galget jorgalit bahás geainnusteaset ja veahkaválddis maid dahket.  9 Gii diehtá? Ipmil sáhttá jorggihit ja gáhtat, ja diktit buolli moaris coahkut, vai mii eat dušša.” 10 Go Ipmil oinnii ahte sii jorgaledje bahás vádjolusasteaset, de son gáđai iige duššadan ninivelaččaid, vaikko lei áigon.
Jona 3,5 viser til Joel 1,14+, Matt 12,41
Note horstta: roavva tekstiila mii lea duddjojuvvon guolggas, morraša dahje gáhtamuša mearka. moraštanvierut.
Jona 3,6 viser til Est 4,3, Dan 9,3
Note čohkánii gavjjaid sisa: olgguldas vuollegašvuođa ja gáhtamuša mearka.
Forrige kapittelNeste kapittel

22. april 2021

Dagens Bibelord

Jesaja 40,26–31

Les i nettbibelen

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. ... Vis hele teksten

26Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. 27Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: «Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett»? 28Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. 29Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. 30Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. 31Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.