Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittelNeste kapittel

Jona Ninives
3Hearrá sátni bođii Jonai nuppádassii:
   
 2 “Vuolgge Ninivei, dan stuorra gávpogii, ja sártnit doppe dan sága maid mun cealkkán dutnje.”  3 Jona vulggii Ninivei, nugo Hearrá lei gohččon.
        Ninive lei hui stuorra gávpot, golbma beaivása ravddas nubbái.
 4 Jona vázzigođii gávpogis vuosttaš beaivása ja čuorvvui: “Njealljelogi beaivvi vel, de Ninive duššaduvvo!”  5 Ja Ninive olbmot osko dan sáhkii maid Ipmil lei cealkán. Sii gulahedje fásttu ja buohkat, stuorrát ja smávvát, gárvodedje horstta.
   
 6 Go Ninive gonagas gulai Jona sániid, de son čuožžilii truvdnostuolustis, nuolai oalgebiktasa, gárvodii horstta ja čohkánii gavjjaid sisa.  7 Son čuorvvuhii Ninives: “Dát lea gonagasa ja su oaivámuččaid gohččun: Ii oktage, eai olbmot eaige šibihat, eai stuorraoamit eaige smávvaoamit oaččo muosáhit maidege. Šibihiid ii oaččo luoitit guohtut eaige dat oaččo juhkat čázi.  8 Sihke olbmuide ja šibihiidda galgá gárvvuhit horstta, ja buohkat galget čuorvut Ipmila olles fámuin. Sii galget jorgalit bahás geainnusteaset ja veahkaválddis maid dahket.  9 Gii diehtá? Ipmil sáhttá jorggihit ja gáhtat, ja diktit buolli moaris coahkut, vai mii eat dušša.” 10 Go Ipmil oinnii ahte sii jorgaledje bahás vádjolusasteaset, de son gáđai iige duššadan ninivelaččaid, vaikko lei áigon.
Jona 3,5 viser til Joel 1,14+, Matt 12,41
Note horstta: roavva tekstiila mii lea duddjojuvvon guolggas, morraša dahje gáhtamuša mearka. moraštanvierut.
Jona 3,6 viser til Est 4,3, Dan 9,3
Note čohkánii gavjjaid sisa: olgguldas vuollegašvuođa ja gáhtamuša mearka.
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.