Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittel

Jona moarri ja Ipmila árbmu
4Muhto Jona anii dan hui bahán, ja son suhtai.  2 Son rohkadalai Hearrá ja dajai: “Vuoi Hearrá! Ingo mun juo dadjan dan, go ledjen ain ruovttueatnamisttán! Aiddo dan dihtehan mun geahččalinge vuos báhtarit Taršišii. Mun dihten ahte don leat árbmugas ja váibmoláđis Ipmil, don leat gierdavaš ja du buorrevuohta lea stuoris. Don leat gearggus gáhtat bahá mainna áittát, nu ahte lihkuhisvuohta ii boađe.  3 Ja dál, Hearrá, váldde juo mu heakka! Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  4 Muhto Hearrá jearai: “Leago du suhttu vuoigat?”
   
 5 Jona lei mannan olggos gávpogis ja čohkánan dan nuorttabeallái. Dasa son lei dahkan alccesis lastagoađi ja čohkánan dan suoivanii, vai beassá oaidnit mo gávpogii geavvá.
   
 6 Dalle Hearrá Ipmil divttii risiidnašattu šaddat Jona badjel ja suoivanastit su oaivvi, vai su lossa miella geahppu. Risiidnašaddu illudahtii Jona sakka.  7 Muhto maŋit beaivvi go iđedisroađđi badjánii, de Ipmil divttii máđu jursit risiidnašattu, nu ahte dat ásttai.  8 Go beaivváš badjánii, de Ipmil vuolggahii báhkka nuortabiekka, ja beaivváš gorddii Jona oaivvi, nu ahte son vuoimmehuvai. Dalle Jona sávai alccesis jápmima ja dajai: “Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  9 Muhto Ipmil celkkii Jonai: “Leago du suhttu risiidnašattu dihte vuoigat?” Jona vástidii: “De lea, mu suhttu lea vuoigat gitta jápmima rádjái.” 10 Hearrá celkkii: “Don árkkálmasttát šattu mainna it leat váivašuvvan ja maid it leat šaddadan, mii ovtta ija šattai ja nuppi ija billašuvai. 11 Ingo mun dalle árkkálmasttáše Ninive, dan stuorra gávpoga, gos leat eambbo go čuođiguoktelogiduhát olbmo geat eai máhte earuhit olgeš beali gurut bealis, ja vel eatnat šibihat?”
Jona 4,2 viser til 2 Mos 34,5+
Note Taršiš: >\+xt 1,3.
Note risiidnašattu: Hebreagiel sátni kikajon, jáhkkimis risiidnašaddu, meahccešaddu mas leat stuorra lasttat.
Forrige kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.