Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jona

1 2 3 4

Forrige kapittel

Jona moarri ja Ipmila árbmu
4Muhto Jona anii dan hui bahán, ja son suhtai.  2 Son rohkadalai Hearrá ja dajai: “Vuoi Hearrá! Ingo mun juo dadjan dan, go ledjen ain ruovttueatnamisttán! Aiddo dan dihtehan mun geahččalinge vuos báhtarit Taršišii. Mun dihten ahte don leat árbmugas ja váibmoláđis Ipmil, don leat gierdavaš ja du buorrevuohta lea stuoris. Don leat gearggus gáhtat bahá mainna áittát, nu ahte lihkuhisvuohta ii boađe.  3 Ja dál, Hearrá, váldde juo mu heakka! Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  4 Muhto Hearrá jearai: “Leago du suhttu vuoigat?”
   
 5 Jona lei mannan olggos gávpogis ja čohkánan dan nuorttabeallái. Dasa son lei dahkan alccesis lastagoađi ja čohkánan dan suoivanii, vai beassá oaidnit mo gávpogii geavvá.
   
 6 Dalle Hearrá Ipmil divttii risiidnašattu šaddat Jona badjel ja suoivanastit su oaivvi, vai su lossa miella geahppu. Risiidnašaddu illudahtii Jona sakka.  7 Muhto maŋit beaivvi go iđedisroađđi badjánii, de Ipmil divttii máđu jursit risiidnašattu, nu ahte dat ásttai.  8 Go beaivváš badjánii, de Ipmil vuolggahii báhkka nuortabiekka, ja beaivváš gorddii Jona oaivvi, nu ahte son vuoimmehuvai. Dalle Jona sávai alccesis jápmima ja dajai: “Buoret munnje lea jápmit go eallit.”  9 Muhto Ipmil celkkii Jonai: “Leago du suhttu risiidnašattu dihte vuoigat?” Jona vástidii: “De lea, mu suhttu lea vuoigat gitta jápmima rádjái.” 10 Hearrá celkkii: “Don árkkálmasttát šattu mainna it leat váivašuvvan ja maid it leat šaddadan, mii ovtta ija šattai ja nuppi ija billašuvai. 11 Ingo mun dalle árkkálmasttáše Ninive, dan stuorra gávpoga, gos leat eambbo go čuođiguoktelogiduhát olbmo geat eai máhte earuhit olgeš beali gurut bealis, ja vel eatnat šibihat?”
Jona 4,2 viser til 2 Mos 34,5+
Note Taršiš: >\+xt 1,3.
Note risiidnašattu: Hebreagiel sátni kikajon, jáhkkimis risiidnašaddu, meahccešaddu mas leat stuorra lasttat.
Forrige kapittel

07. mai 2021

Dagens Bibelord

Efeserne 3,14–21

Les i nettbibelen

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. ... Vis hele teksten

14Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.