Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa goalmmát girji

Kapittel 1
1


Dearvvahansánit
1Vuoras dearvvaha ráhkis Gaiusa. Mun ráhkistan du duohtavuođas.  2 Ráhkis vieljažan, mun sávan ahte don juohke dáfus ealát dearvvašin ja bures, nugo du siellu eallá bures.
Veahkki vuolggahuvvon vieljaide
 3 Mun illosin sakka go vieljat bohte ja duođaštedje dan duohtavuođa man mielde don ealát.  4 Ii mihkkege illudahte mu eambbo go dat ahte gulan iežan mánáid eallimin duohtavuođas.
   
 5 Ráhkis vieljažan, don leat oskkáldas buot das maid dagat vieljaid ovdii, vaikko sii vel boađášedje eará guovlluin.  6 Searvegotti gullut sii leat duođaštan du ráhkisvuođa. Leage buorre ja ráhkkanahte sin mátkái nu mo dohkke Ipmilii.  7 Siihan leat vuolgán Nama dihte, eaige sii váldde vuostá maidege báhkiniin.  8 Danne mii leat geatnegasat veahkehit sin, vai barggašeimmet ovttas duohtavuođa beales.
Diotrefes ja Demetrios
 9 Mun čállen oanehaččat searvegoddái, muhto Diotrefes gii mielastis dáhttu leat dan jođiheaddji, ii ane min mange vearan. 10 Go mun boađán diehko, de mun áiggun muittuhit sutnje maid son dahká, go sárdnu bahás ságaid min birra. Iige son duđa vel dasage, muhto biehttala váldimis vuostá vieljaid, gieldá earáid geat dáhttot dan dahkat ja velá ádjá sin eret searvegottis.
   
11 Ráhkis vieljažan, ale ane ovdagovvan bahá, muhto buori. Dat gii dahká buriid, boahtá Ipmilis, muhto dat gii dahká baháid, ii leat oaidnán Ipmila.
   
12 Demetrios oažžu buori duođaštusa buohkain, velá duohtavuođasge. Mii maid duođaštit seammá láhkái, ja don dieđát ahte min duođaštus lea duohta.
Loahppadearvvahus
13 Mus livččii dutnje ollu muitaleamoš, muhto mun in dáhto dahkat dan bleahkain ja peannain. 14 Mun doaivvun fargga du oaidnit. Dalle moai besse sártnodit muođus muhtui.
   
15 Ráfi dutnje! Ustibat celket dutnje dearvvuođaid. Cealkke dearvvuođaid ustibiidda, iešguhtiige sierra.
3 Joh 1,1 viser til Note Vuoras: muhtin searvegotti jođiheaddji. vuorrasat. \fq Gaius: muđui amas jođiheaddji.
Note Namma: Jesus.
Note čállen oanehaččat: ovddeš girji, lea 2 Joh dahje girji mii lea duššan.

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»