Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

Kapittel 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Duohta viidnemuorra
15Mun lean duohta viidnemuorra, ja mu Áhčči lea viidnegárdedoalli.  2 Son čuohppá mus eret juohke oavssi mii ii šaddat šaddosiid, ja juohke oavssi mii šaddada šaddosiid, son buhtista, vai dat šaddadivččii eanet šaddosiid.  3 Dii lehpet juo buhttásat dan sáni dihte maid mun lean sárdnon didjiide.  4 Bissot mu siste, de mun bisun din siste. Nugo oaksige ii sáhte šaddadit šattuid muđui go dat bissu viidnemuoras, nu ehpet diige sáhte šaddadit šattuid muđui go bissubehtet mu siste.
   
 5 Mun lean viidnemuorra, dii lehpet oavssit. Dat gii bissu mu siste ja gean siste mun bisun, šaddada ollu šattuid. Almma mu haga dii ehpet máhte dahkat maidege.  6 Gii ii biso mu siste, dat lea dego luovvanan oaksi: Dat bálkestuvvo eret ja goiká. Goikeoavssit čohkkejuvvojit ja bálkestuvvojit dollii, ja dat bullet.  7 Jos dii bissubehtet mu siste ja mu sánit bissot din siste, de átnot maid ihkinassii dáhttubehtet, ja dii oažžubehtet dan.  8 Mu Áhči hearvásvuohta boahtá albmosii das ahte dii šaddadehpet ollu šaddosiid ja šaddabehtet mu máhttájeaddjin.
   
 9 Nugo Áhčči lea ráhkistan mu, nu munge lean ráhkistan din. Bissot mu ráhkisvuođas. 10 Jos dii doallabehtet mu báhkkomiid, de dii bissubehtet mu ráhkisvuođas, nugo mun lean doallan Áhččán báhkkomiid ja bisun su ráhkisvuođas. 11 Dán mun lean sárdnon didjiide, vai mu illu lea din siste ja din illu šaddá ollisin. 12 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet, nugo mun lean ráhkistan din. 13 Ii ovttasge leat stuorit ráhkisvuohta go sus gii addá heakkas ustibiiddis ovddas. 14 Dii lehpet mu ustibat, jos dahkabehtet dan maid mun gohčun. 15 In mun šat gohčot din bálvaleaddjin, danne go bálvaleaddji ii dieđe maid su isit áigu. Mun gohčodan din ustibin, munhan lean muitalan didjiide buot maid lean gullan Áhčistan. 16 Ehpet dii válljen mu, muhto mun válljejin din ja vuolggahin din šaddadit šaddosiid, dakkár šaddosiid mat bissot. Go nu dahkabehtet, de Áhčči addá didjiide buot maid átnubehtet sus mu nammii. 17 Ná mun gohčun din: Ráhkistehket guhtet guimmiideattet.
Máilbmi vašuha din
18 Jos máilbmi vašuha din, de muitet ahte dat lea vašuhan mu ovdal go din. 19 Jos dii livččiidet máilmmi olbmot, de máilbmi ráhkistivččii iežas olbmuid. Muhto dál dii ehpet leat máilmmi olbmot, muhto mun lean válljen din máilmmis, ja danne máilbmi vašuha din. 20 Muitet maid mun celken: Bálvaleaddji ii leat stuorit go isit. Jos olbmot leat doarrádallan mu, de sii doarrádallet maiddái din. Jos sii leat doallan mu sáni, de sii dollet maiddái din sáni. 21 Buot dán olbmot dahket didjiide mu nama dihte, dasgo eai dovdda su gii lea vuolggahan mu. 22 Jos mun in livčče boahtán ja sárdnon sidjiide, de sis ii livčče suddu, muhto dál sis ii leat mihkkege mainna bealuštit suttuset. 23 Gii vašuha mu, dat vašuha maiddái mu Áhči. 24 Jos mun in livčče dahkan sin gaskkas daguid maid ii oktage eará leat dahkan, de sis ii livčče suddu. Muhto dál sii leat oaidnán daid ja vašuhit sihke mu ja mu Áhči. 25 Muhto dat šattai, vai ollašuvvá sin čállagiid sátni: Sii leat vašuhan mu almmá siva haga.
   
26 Dii oažžubehtet Bealušteaddji; mun vuolggahan su Áhči luhtte. Son, Duohtavuođa Vuoigŋa, vuolgá Áhči luhtte ja duođašta mu birra. 27 Maiddái dii šaddabehtet mu duođašteaddjin, diihan lehpet leamaš mu mielde gitta álggu rájes.
Joh 15,7 viser til Joh 14,13+
Joh 15,9 viser til Joh 5,20+
Joh 15,25 viser til l 0,0
Joh 15,26 viser til Joh 14,16+, Apd 5,32
Note Bealušteaddji: >\+xt 14,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

07. mars 2021

Dagens Bibelord

Markus 9,17–29

Les i nettbibelen

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. ... Vis hele teksten

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 20De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. 21Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22«Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. 27Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. 28Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn *og faste•.»