Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Johannesa evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Jesus rohkadallá olbmuidis ovddas
17Go Jesus lei cealkán dán, de son bajidii čalmmiid almmi guvlui ja celkkii:
        “Áhčážan, boddu lea boahtán. Hearvásmahte Bártnát, vai Bárdni hearvásmahttá du.
 2 Don leat oskkildan buot olbmuid su váldái, vai son addá agálaš eallima buohkaide geaid don leat sutnje oskkildan.  3 Ja agálaš eallin lea dat ahte sii dovdet du, áidna duohta Ipmila, ja su gean don leat vuolggahan, Jesus Kristusa.  4 Mun lean hearvásmahttán du dáppe eatnama alde go lean ollašuhttán dan barggu maid don addet munnje dahkat.  5 Áhčážan, hearvásmahte don dál mu, váldde mu lusat ja atte munnje dan hearvásvuođa mii mus lei du luhtte ovdal go máilbmi šattai.
   
 6 Mun lean almmustahttán du nama daidda olbmuide geaid don válljejit máilmmis ja addet munnje. Sii ledje du, ja don oskkildit sin munnje. Sii leat vurken du sáni  7 ja dihtet dál ahte buot maid don leat addán munnje, lea boahtán dus.  8 Mun lean sárdnon sidjiide buot sániid maid don addet munnje sárdnut, ja sii leat váldán daid vuostá. Dál sii leat duođaid ádden ahte mun lean boahtán du luhtte, ja oskot ahte don leat vuolggahan mu.
   
 9 Mun rohkadalan sin ovddas. Máilmmi ovddas mun in rohkadala, muhto daid ovddas geaid don leat addán munnje, danne go sii gullet dutnje. 10 Buot dat mii lea mu, lea du, ja dat mii lea du, lea mu, ja mun lean hearvásmahttojuvvon sin siste.
   
11 Mun in leat šat máilmmis, muhto sii leat máilmmis, ja mun boađán du lusa. Bassi Áhčážan, várjal sin iežat nama fámuin, dan nama maid leat addán munnje, vai sii livčče okta, nugo moai letne okta. 12 Dalle go mun ledjen sin luhtte, de mun várjalin sin du nama fámuin, dan nama maid don leat addán munnje. Mun gáhttejin sin, iige sis láhppon oktage earret dan gáđohusa bártni, vai čála ollašuvvá.
   
13 Dál mun boađán du lusa. Muhto dán mun cealkkán go ain lean máilmmis, vai sii atnet mu ilu ollisin alddiset. 14 Mun lean almmuhan sidjiide du sáni, ja máilbmi vašuha sin, danin go sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 15 In mun rohkadala du váldit sin eret máilmmis, muhto várjalit sin bahás. 16 Sii eai gula máilbmái, nugo in munge gula. 17 Basut sin duohtavuođainat; du sátni lea duohtavuohta. 18 Nugo don vuolggahit mu máilbmái, nu munge lean vuolggahan sin máilbmái. 19 Ja mun basuhan iežan oaffarin sin dihte, vai duohtavuohta basuha singe.
   
20 Mun in rohkadala dušše sin ovddas, muhto maiddái daid ovddas geat sin sáni dihte oskot munnje. 21 Mun rohkadalan ahte sii buohkat livčče okta, nugo don, Áhčči, leat mu siste ja mun du siste, vai siigis šaddet oktan munno siste. Dalle máilbmi osku ahte don leat vuolggahan mu. 22 Dan hearvásvuođa maid don leat addán munnje, mun lean addán sidjiide, vai sii leat okta nugo moai letne okta. 23 Go mun lean sin siste ja don leat mu siste, de sii leat ollásit okta, ja dalle máilbmi ádde ahte don leat vuolggahan mu ja ahte leat ráhkistan sin, nugo leat ráhkistan mu.
   
24 Áhčážan, mun dáhtun ahte dat geaid don leat addán munnje, livčče muinna doppe gos mun lean. Doppe sii oidnet mu hearvásvuođa maid don leat addán munnje, danin go don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi sivdniduvvui. 25 Vuoiggalaš Áhčážan, máilbmi ii dovdda du, muhto mun dovddan du, ja dát geat leat dás, dihtet ahte don leat vuolggahan mu. 26 Mun lean dieđihan sidjiide du nama ja dagan dan fas, vai dat ráhkisvuohta mainna don leat ráhkistan mu, livččii sin siste, ja mun sin siste.”
Joh 17,23 viser til Joh 5,20+
Forrige kapittelNeste kapittel

10. april 2021

Dagens Bibelord

Johannes 21,4–14

Les i nettbibelen

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. ... Vis hele teksten

4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. 9Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10«Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken. 14Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.