Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa nubbi girji tessalonikalaččaide

1 2 3

Forrige kapittel
3Loahpa, vieljat: Rohkadallet min ovddas, vai Hearrá sátni ovdána jođánit ja gudnejahttojuvvo eará guovlluin seammá ládje go din luhtte.  2 Rohkadallet maiddái, vai mii gáddjojuvvot gážžáris ja bahás olbmuid gieđas; buohkathan eai oskko.  3 Muhto Hearrá lea oskkáldas, ja son nanne din ja várjala din bahás.  4 Hearrái dorvvastemiin mii luohttit dasa ahte dii dál ja boahtteáiggis dahkabehtet dan maid mii gohččut.  5 Vare Hearrá oahpistivččii din váimmu ráhkistit Ipmila ja vuordit Kristusa gierdavaččat.
Várrehus jeagohemiide
 6 Hearrá Jesus Kristusa nammii mii gohččut din, vieljažiiddán, atnit iežaideattet eret juohke vielja searvvis gii joavdelastá iige vádjol daid oahpahusaid mielde maid mii didjiide attiimet.  7 Dii diehtibehtet ieža mo galgabehtet čuovvut min ovdamearkka. Go mii leimmet din luhtte, de mii eat lean joavdelassan.  8 Mii eat borran nuvttá geange láibbi, muhto barggaimet ja ražaimet ija beaivvi, amamet šaddat didjiide noađđin.  9 Mishan gal livččii leamaš dasa vuoigatvuohta, muhto mii dáhtuimet leat didjiide ovdamearkan. 10 Go mii leimmet din luhtte, de mii attiimet didjiide dán gohččuma: Gii ii dáhto bargat, dat ii oaččo borratge. 11 Mii oainnat leat gullan ahte muhtumat dis joavdelastet. Sii eai daga dan maid galggašedje, muhto seahkánit áššiide mat eai sidjiide gula. 12 Dakkár olbmuid mii gohččut ja ávžžuhit Hearrá Jesus Kristusa nammii bargat jaskatvuođas ja borrat iežaset láibbi.
   
13 Muhto vieljat, allet váibba dahkamis buriid. 14 Jos muhtun ii jeagat dan maid mii leat dadjan dán girjjis, de mearkkašehket gii son lea. Allet guoimmástala suinna, vai son heahpana. 15 Allet dattetge ane su vašálažžan, muhto cuiggodehket su nugo vielja.
Loahppasávaldat
16 Vare ráfi Hearrá ieš attášii didjiide ráfi, álelassii ja juohke láhkái. Hearrá lehkos dinguin buohkaiguin.
   
17 Mun, Paulus, čálán dáid dearvvuođaid iežan gieđain. Ná mun čálán, ja dát lea dovdomearkan buot mu girjjiin. 18 Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos dinguin buohkaiguin!
2 Tess 3,6 viser til Matt 18,17, Rom 16,17+, 1 Tess 0,0
Note maid mii didjiide attiimet: Ollu giehtačállosiin lea “sidjiide attiimet”.
Note čálán … iežan gieđain: Paulus dábálaččat ii čállán girjjiidis ieš, muhto sánuhii eará čálliide. Dás son lasiha oasi iežas gieđain. Vrd. \+xt 1 Kor 16,21; Gal 6,11; Kol 4,18; Filem 19.
Forrige kapittel

15. mai 2021

Dagens Bibelord

Apostelgjerningane 24,10–21

Les i nettbibelen

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. ... Vis hele teksten

10Då gav landshovdingen eit teikn til Paulus, som tok ordet og sa:«Eg veit at du har vore dommar for dette folket i mange år. Difor er det med frimod eg forsvarar meg. 11Du kan lett få stadfest at det ikkje er meir enn tolv dagar sidan eg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. 12Og ingen har sett meg diskutera med nokon eller eggja opp folk, verken i tempelet eller i synagogane eller nokon annan stad i byen. 13Dei kan heller ikkje prova det dei no klagar meg for. 14Men det vedgår eg: Eg dyrkar våre fedrars Gud gjennom å følgja Vegen, som dei kallar ei sektlære. For eg trur alt det som er skrive i lova og profetane, 15og eg har den same von til Gud som desse har: at rettferdige og urettferdige ein gong skal stå opp frå dei døde. 16Difor legg eg vinn på alltid å ha eit reint samvit for Gud og menneske. 17Etter mange år kom eg for å gje ei gåve til dei fattige i folket mitt og for å ofra. 18Då var det dei fann meg i tempelet, der eg hadde late meg reinsa. Eg samla ikkje folk om meg og laga ikkje uro. 19Men nokre jødar frå Asia såg meg, og det var dei som burde ha møtt fram for deg og kome med skuldingar, om dei hadde hatt nokon. 20Eller så bør dei som står her, sjølve seia kva dei fann meg skuldig i då eg stod for Rådet. 21Det kan vel ikkje berre vera for det eine ordet eg ropa ut då eg stod framfor dei: ‘Det er for oppstoda frå dei døde eg står for retten her i dag.’»