Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Babylonia gonagasa áirasat
39Go Babylonia gonagas Merodak-Baladan, Baladana bárdni, gulai ahte Hiskia lei leamaš buohccin ja lei fas buorránan, de son vuolggahii sutnje reivve ja attáldagaid.  2 Hiskia illosii go áirasat bohte, ja son čájehii sidjiide iežas vuorkáviesu ja dan silbbaid ja golliid, hádjaurtasiid ja fiinna oljju ja velá oppa iežas vearjoráju ja buot, mii lei su dávvirrájuin. Oppa šloahtas ja oppa riikkas ii lean mihkkege diŋggaid maid son ii livčče čájehan sidjiide.  3 Dalle profehta Jesaja bođii gonagas Hiskia lusa ja jearai sus: “Mii duoin olbmáin lei áššin? Gos sii ledje boahtán?” Hiskia vástidii: “Sii ledje boahtán gáiddus eatnamis, Babylonias.”  4 Jesaja jearai: “Maid don čájehit sidjiide, go sii ledje du guossis?” Hiskia vástidii: “Mun čájehin sidjiide buot mii mu šloahtas lea. Mu dávvirrájuin ii leat mihkkege maid mun in livčče čájehan sidjiide.”  5 Dalle Jesaja dajai Hiskiai: “Gula Hearrá, Almmiveagaid Ipmila, sáni:  6 Boahtá beaivi goas buot mii lea du šloahtas, buot maid du áhčit leat čohkken gitta dán beaivvi rádjái, dolvojuvvo Babyloniai. Ii mihkkege báze, cealká Hearrá.  7 Sii váldet muhtumiid du bártniin, dain geat leat du iežat nális, ja bidjet sin hoavvabálvalussii Babylonia gonagasa šlohttii.”  8 Hiskia dajai Jesajai: “Hearrá sátni maid don sárdnot, lea buorre.” Son oainnat jurddašii: “Lea goit ráfi ja oadjebasvuohta nu guhká go mun ealán.”
Forrige kapittelNeste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.