Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Guđát oainnáhus: Girdi girjegearru
5Go mun fas geahčastin, de mun oidnen girdi girjegearu.  2 Eŋgel jearai mus: “Maid don oainnát?” Mun vástidin: “Mun oainnán girdi girjegearu, mii lea guoktelogi állana guhku ja logi állana govddu.”  3 Son celkkii: “Dát lea garuhus mii manná miehtá eatnama. Ilá guhká leat suollagat báhcán ráŋggáškeahttá, ja guhká leat báhcán ráŋggáškeahttá maiddái dat geat vurdnot vearreváli.  4 Mun lean vuolggahan garuhusa, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, vai dat boahtá suollaga vissui ja dan vissui gii vuordnu vearreváli mu nammii. Dat ássá dohko ja billista oppa viesu, sihke muorraráhkkanasaid ja geđggiid.”
Čihččet oainnáhus: Nisson gordnefárpalis
 5 Eŋgel guhte sártnui muinna, bođii mu lusa ja celkkii: “Geahča maid dál beasat oaidnit.”  6 Mun jerren: “Mii dat lea?” Son vástidii: “Dat lea gordnefárppal, efamihttu.” Son celkkii vel: “Dát lea oppa eatnama suddovealgi.”
   
 7 De gordnefárpala ladjolohkki loktanii, ja fárpalis čohkkái nisson.  8 “Dát lea lágahisvuohta,” eŋgel celkkii. Son hoigadii nissona ruoktot gordnefárpalii ja bijai ladjolohki fárpala ala.  9 De mun oidnen guovtti nissona lahkoneamen. Sudnos ledje soaját dego stoarkasoaját, ja biegga lei sudno soajáin. Soai bajideigga gordnefárpala bajás albmái. 10 Mun jerren eŋgelis guhte sártnui muinna: “Gosa soai doalvuba gordnefárpala?” 11 Son vástidii: “Sineara eatnamii. Dohko soai hukseba nissonii tempela, ja go dat gárvána, de efamihttu biddjojuvvo dohko sadjásis.”
Sak 5,1 viser til Esek 2,9
Sak 5,2 viser til 1 Gon 6,3
Note guoktelogi állana, logi állana: sullii 10 mehtera ja 5 mehtera.
Note gordnefárppal: sullii 36 lihttera.
Sak 5,11 viser til 1 Mos 10,10, 1 Mos 11,2, Dan 1,2
Note Sineara eatnamii: Babylon. Gč. \+xt 1 Mos 11,2.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.