Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Duopmáriid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Debora ja Barak
4Ehuda jápmima maŋŋil israellaččat dahke ain dan mii lea bahá Hearrá čalmmiin.  2 Dalle Hearrá attii sin Jabina, Kanaana gonagasa, gihtii. Jabin ráđđii Hasoris, ja su soahteveagaoaivámuš lei Sisera gii ásai Harošet Haggojimis.  3 Israellaččat čurvo Hearrái, dasgo Jabinis ledje ovccičuođi ruovdesoahtevovnna, ja son sorddii israellaččaid guoktelogi jagi.
   
 4 Dan áigge Israelis lei duopmárin profehtanisson Debora, Lappidota áhkká.  5 Son lávii čohkkát pálmma vuolde Rama ja Betela gaskkas Efraima várreeatnamis; dan pálmma gohčodedje Debora pálbman. Israellaččat bohte su lusa oažžut duomu riidoáššiineaset.  6 Debora rávkkai lusas Baraka, Abinoama bártni, gii lei eret Kedešis Naftalis, ja dajai sutnje: “Hearrá, Israela Ipmil, gohčču du: Čohkke logiduhát naftalilačča ja sebulonlačča ja mana Taborvárrái.  7 Mun buvttán Sisera, Jabina soahteveagaoaivámučča, oktan soahtevovnnaidisguin ja soahtejoavkkuinis Kišonjoga gáddái ja attán su du gihtii.”  8 Barak dajai Deborai: “Mun vuolggán, jos don vuolggát muinna. Muhto jos don it vuolgge, de in vuolgge munge.”  9 Dalle Debora dajai: “Mun gal vuolggán duinna, muhto don it oaččo gudni dán reaissus. Hearrá addá Sisera nissona gihtii.” Debora vulggii dasto Barakiin Kedešii. 10 Doppe Barak gohčui čoahkkái Sebulona ja Naftali čearddaid, ja logiduhát olbmá vulge suinna, ja maiddái Debora vulggii suinna soahtat.
   
11 Dan áigge kenlaš Heber lei earránan iežá kenlaččain geat ledje Mosesa vuohpa Hobaba nális, ja lei ássan Saanannima terebintta lusa Kedeša lahka.
   
12 Go Sisera gulai ahte Barak, Abinoama bárdni, lei boahtán Taborvárrái, 13 de son čohkkii buot vovnnaidis, ovccičuođi ruovdesoahtevovnna, ja oppa soahteveagas ja vulggii Harošet Haggojimis Kišonjoga gáddái. 14 Dalle Debora dajai Barakii: “Vuolgge! Aiddo dán beaivvi Hearrá addá Sisera du gihtii. Hearrá manná du ovdal!” De Barak njiedjalii Taborváris logiduhát olbmáinis. 15 Go son fallehii, de Hearrá moivašuhtii Sisera ja buot su soahtevovnnaid ja oppa su soahteveaga. Sisera njiejai vovnnastis ja báhtarii viega. 16 Barak doarridii soahtevovnnaid ja soahteveaga gitta Harošet Haggojima rádjái. Oppa Sisera soahteveahka duššaduvvui, iige das báhcán heggii oktage olmmái.
   
17 Sisera báhtarii viega ja bođii Jaela, kenlaš Hebera áhká, goahtái. Hasora gonagasa Jabina ja kenlaš Hebera olbmuid gaskkas lei ráfi. 18 Jael manai Sisera ovddal ja dajai: “Boađe sisa, hearrán! Boađe mu goahtái, ale bala!” Sisera manai su goahtái, ja Jael čiegai su gokčasiin. 19 Sisera dajai Jaelii: “Attes munnje veaháš čázi, mun lean goikkus.” Jael rabai mielkeseahka ja attii sutnje juhkat. De son fas govččai su. 20 Sisera dajai: “Čuoččas uksaráigái! Jos muhtun boahtá ja jearrá leago dáppe oktage, de vástit ahte ii leat.”
   
21 Muhto Jael, Hebera áhkká, válddii giddennávlli ja šluppoha, njágai Sisera lusa ja časkkii giddennávlli su geađđašii, nu ahte dat manai eatnama rádjái. Sisera lei oađđimin lossadit, danin go son lei váiban. Nu Sisera jámii. 22 Go Barak, gii lei doarrideamen Sisera, bođii, de Jael manai su ovddal ja dajai: “Boađe, de mun čájehan dutnje dan olbmá gean leat ohcamin.” Barak manai su goahtái, ja doppe Sisera njaŋgái jábmin, giddennávli geađđašis.
   
23 Dan beaivvi Ipmil divttii israellaččaid vuolidit Jabina, Kanaana gonagasa. 24 Israellaččat áŧestedje Jabina ain garraseappot, dassážii go duššadedje su.
Dom 4,1 viser til Dom 2,11+
Dom 4,2 viser til Dom 2,14+
Dom 4,3 viser til Dom 1,19
Dom 4,7 viser til l 0,0
Dom 4,11 viser til 4 Mos 10,29, 4 Mos 24,21, Duop 0,0, Duop 4,17
Note kenlaččain: dán vearssa mielde kenlaččat ledje Mosesa fuolkkit.
Forrige kapittelNeste kapittel

11. mai 2021

Dagens Bibelord

Johannes 17,1–5

Les i nettbibelen

1Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg. ... Vis hele teksten

1Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg. 2For du har gjeve han makt over alt som menneske heiter, så han skal la alle dei som du har gjeve han, få evig liv. 3Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus. 4Eg lét herlegdom lysa om deg på jorda då eg fullførte det verket du gav meg å gjera. 5Så lat no herlegdom lysa om meg, Far, den herlegdom eg hadde hos deg før verda vart til.