Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel
30Moses sártnui israellaččaide dárkilit buot maid Hearrá lei gohččon su dadjat.
Lohpádusat
 2 Moses sártnui israellaččaid čeardaoaivámuččaide:
        “Hearrá lea gohččon ná:
   
 3 Jos olmmái lohpida Hearrái juoidá dahje vuordnumiin geatnegahttá iežas biehttalit mas nu, de son ii oaččo rihkkut iežas lohpádusa. Son galgá dárkilit dahkat maid lea lohpidan.
   
 4 Jos nisson gii lea vel nuorra ja ássá áhčis viesus, addá Hearrái lohpádusa dahje geatnegahttá iežas biehttalit mas nu,  5 ja su áhčči gullá su lohpádusa dahje dan ahte son lea geatnegahttán iežas masa nu iige daja sutnje das maidege, de buot nieidda addin lohpádusat ja geatnegasvuođat bissot fámus.  6 Muhto jos su áhčči gieldá su dan beaivvi go gullá dan, de buot nieidda addin lohpádusat ja geatnegasvuođat leat fámoheamit. Hearrá addá sutnje ándagassii, danin go su áhčči gilddii su.
   
 7 Jos náitalkeahtes nissonis leat lohpádusat deavddekeahttá dahje son lea jurdilkeahttá geatnegahttán iežas masa nu, de son galgá, maŋŋil go lea náitalan, deavdit lohpádusas ja dahkat dan masa lea geatnegahttán iežas,  8 jos su boadnjá ii seahkán áššái.  9 Muhto jos su boadnjá gieldá su dan beaivvi go son dan gullá, de son fámohuhttá dan lohpádusa mii áhkás lea deavddekeahttá ja daid geatnegasvuođaid maid áhkká jurdilkeahttá lei geatnegahttán iežas dahkat, ja Hearrá addá áhkkái ándagassii.
   
10 Go leaskanisson dahje hilgojuvvon nisson lea addán lohpádusa, de buot áššit maid son lea geatnegahttán iežas dahkat, bissot fámus.
   
11 Jos náitalan nisson lohpida juoidá dahje geatnegahttá iežas biehttalit mas nu, 12 ja su boadnjá gullá dan muhto ii daja maidege iige gieldde su, de buot áhká addin lohpádusat ja buot su geatnegasvuođat bissot fámus. 13 Muhto jos su boadnjá fámohuhttá daid dan beaivvi go daid gullá, de buot áhká addin lohpádusat ja geatnegasvuođat maid son lea geatnegahttán iežas dahkat, leat fámoheamit. Su boadnjá lea fámohuhttán daid, ja Hearrá addá áhkkái ándagassii.
   
14 Nissona boadnjá sáhttá juogo nannet dahje fámohuhttit juohke lohpádusa ja vurdnojuvvon geatnegasvuođa maid su áhkká lei dahkan go dáhtui vuolidit iežas. 15 Jos boadnjá ii seahkán áššái ovdal maŋit beaivvi, de son lea nannen buot áhká lohpádusaid ja geatnegasvuođaid. Boadnjá lea nannen daid, dainna go son ii seahkánan áššái dan beaivvi go dan gulai. 16 Muhto jos son fámohuhttá daid easkka muhtin áiggi maŋŋil go gulai daid, de son šaddá vástidit áhkás beales.”
   
17 Dáid njuolggadusaid Hearrá attii Mosesii. Dat gustojit boadnjái ja áhkkái ja áhččái ja su niidii gii lea vel nuorra ja ássá áhčis viesus.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.