Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel

Oaffarat ja basit
28Hearrá sártnui Mosesii:
   
 2 Atte israellaččaide dán gohččuma: Atnet fuola das ahte buktibehtet munnje mearriduvvon áigái oaffarattáldagaid mat gullet munnje, mu dollaoaffarborramuša, dollaoaffara hádjan mii lea mu miela mielde.
   
 3 Cealkke sidjiide: Dollaoaffarin dii galgabehtet buktit Hearrái juohke beaivvi, álelassii, guokte jahkásaš lábbá mat leat almmá vigi haga.  4 Oaffaruša nuppi lábbá iđedis ja nuppi lábbágis eahkedisveaigin,  5 ja borramušoaffarin efalogádasa sevlejuvvon jáffuid maidda lea seaguhuvvon hin-njealjádas oliivvain dekčojuvvon olju.  6 Dat lea beaivválaš boaldinoaffar. Dat ásahuvvui Sinaiváris Hearrá dollaoaffarin, hádjan mii lea Hearrá miela mielde.  7 Juhkamušoaffarin galgabehtet buktit hin-njealjádasa viinni goappáge lábbá nammii; garra juhkamušoaffara galgabehtet golggahit bassibáikkis Hearrái oaffarin.  8 Oaffaruššet nuppi lábbá eahkedisveaigin; oaffaruššet ja buktet dainna seammalágán borramušoaffariid ja juhkamušoaffariid go iđedisge. Dat lea dollaoaffar, hádja mii lea Hearrá miela mielde.
   
 9 Sabbatbeaivvi galgabehtet oaffaruššat guokte jahkásaš lábbá mat leat almmá vigi haga. Daidda lassin galgabehtet buktit borramušoaffarin guokte efalogádasa sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi ja juhkamušoaffara. 10 Dán boaldinoaffara galgá oaffaruššat juohke sabbaha beaivválaš boaldinoaffara ja dasa gullevaš juhkamušoaffara lassin.
   
11 Juohke mánočalbmebeaivvi ávvudeamis galgabehtet buktit Hearrái boaldinoaffarin guokte nuorra vuovssá, viercca ja čieža jahkásaš lábbá. Buot oaffareallit galget leat almmá vigi haga. 12 Daidda lassin galgabehtet buktit borramušoaffarin golbma efalogádasa sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi goappáge vuovssá nammii ja guokte efalogádasa viercca nammii 13 ja ovtta efalogádasa sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi guđege lábbá nammii. Dát lea boaldinoaffar, hádja mii lea Hearrá miela mielde, dollaoaffar Hearrái. 14 Dasa gullet juhkamušoaffarin hinbealli viidni goappáge vuovssá, hin-goalmmádas viercca ja hin-njealjádas guđege lábbá nammii. Dat lea boaldinoaffar maid galgabehtet oaffaruššat jagi guđege mánočalbmebeaivvi ávvudeamis. 15 Dii galgabehtet maiddái oaffaruššat bohká suddooaffarin Hearrái. Buot dát galget oaffaruššojuvvot beaivválaš boaldinoaffara ja dan juhkamušoaffara lassin.
   
16 Vuosttaš mánu njealljenuppelogát beaivvi leat Hearrá beassážat, 17 ja seamma mánu vihttanuppelogát beaivvi lea bassebeaivi. Čieža beaivvi galgabehtet borrat suvrutkeahtes láibbi. 18 Dan ávvudeami vuosttaš beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege. 19 Buktet dollaoaffarin, boaldinoaffarin Hearrái, guokte nuorra vuovssá, ovtta viercca ja čieža jahkásaš lábbá; buot eallit galget leat almmá vigi haga. 20 Daidda gullevaš borramušoaffarin galgabehtet buktit sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi golbma efalogádasa goappáge vuovssá, guokte efalogádasa viercca 21 ja ovtta efalogádasa guđege lábbá nammii. 22 Suttuideattet soabahussan galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin. 23 Buot dáid dii galgabehtet oaffaruššat iđitoaffara lassin mii gullá beaivválaš boaldinoaffarii. 24 Dáid oaffariid dii galgabehtet buktit guđege beaivvi dan ávvudeami čieža beaivvis. Dat leat oaffarborramuš, dollaoaffar, hádja mii lea Hearrá miela mielde. Daid galgá oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dan juhkamušoaffara lassin. 25 Čihččet beaivvi dii galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege.
   
26 Go dii álgošaddooaffarbeaivvi vahkkobasiid áigge buktibehtet borramušoaffara ođđa šattus Hearrái, de galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dalle ehpet oaččo bargat maidege. 27 Boaldinoaffarin, hádjan mii lea Hearrá miela mielde, galgabehtet oaffaruššat Hearrái guokte nuorra vuovssá, viercca ja čieža jahkásaš lábbá; buot eallit galget leat almmá vigi haga. 28 Dasa gullevaš borramušoaffarin galgabehtet buktit sevlejuvvon jáffuin ja oljjuin seaguhuvvon dáiggi golbma efalogádasa goappáge vuovssá, guokte efalogádasa viercca 29 ja okta efalogádasa guđege lábbá nammii. 30 Suttuideattet soabahussan galgabehtet oaffaruššat bohká. 31 Buot daid dii galgabehtet oaffaruššat beaivválaš boaldinoaffara ja dasa gullevaš borramušoaffara ja juhkamušoaffara lassin.
4 Mos 28,11 viser til 1 Sam 20,5, Jes 1,13, Hos 2,11, Am 8,5
Note mánočalbmebeaivvi: mánočalbmebeaivi.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.