Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forrige kapittelNeste kapittel

Báhpaid biktasat
28Israellaččaid gaskkas divtte iežat vielja Arona ja su bártniid bálvalit mu báhppan, namalassii ieš Arona ja su bártniid Nadaba, Abihu, Elasara ja Itamara.  2 Duddjot vielljasat Aronii bassi biktasiid gudnin ja čikŋan.  3 Neavvo buot duojáriid geaidda mun lean addán čehppodaga ja máhtu, duddjot biktasiid Aronii, ovdal go son vihahuvvo bálvalit mu báhppan.  4 Dáid gárvvuid sii galget duddjot: raddeleahpi, efoda, olgguldasbiktasa, girjjat báiddi, turbána ja boahkána. Dáid bassi biktasiid sii galget duddjot Aronii ja su bártniide, vai sii sáhttet bálvalit mu báhppan.  5 Dáidda biktasiidda sii galget atnit golli ja ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullu ja fiinna beallemasa.
   
 6 Sii galget duddjot efoda čáppa hearvaduodjin gollis ja ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullus ja fiinna gerdojuvvon beallemasas.  7 Efoda goappáge geažis galget leat oalgebihtát mat dollet dan sajistis.  8 Boagán mainna efod giddejuvvo, galgá leat duddjojuvvon seammá láhkái ja oktan bihttán efodiin. Dat galgá leat gollis ja ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullus ja fiinna gerdojuvvon beallemasas.  9 Váldde dasto guokte onyksgeađggi ja goba daidda Israela bártniid namaid, 10 guhtta nama nuppi geađgái ja guhtta nama nuppi geađgái agiid mielde. 11 Galggat gohpat Israela bártniid namaid dán guovtti geađgái seammá láhkái go čikŋageađgečeahppi gohpá signeahta. Bija daid birra rápman gollebotnosiid. 12 Gidde guktuid geđggiid efoda oalgebihtáide muittuhit Israela bártniin. Aron galgá guoddit sin namaid Hearrá muođuid ovddas goappašiid olggiid alde muittuheamen sis. 13 Duddjo vel gollebotnosiid 14 ja guokte viđjji čielga gollis, ruvde daid dego bárggešiid, ja gidde viđjjiid botnosiidda.
Raddeleahppi
15 Duddjo maid duopmocealkimiid raddeleahpi. Dat galgá leat hearvaduodji, seammá ládje duddjojuvvon go efod: gollis, ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullus ja fiinna gerdojuvvon beallemasas. 16 Dat galgá leat njealječiegat, guovttegeardásaš, ovtta vuovssi guhku ja ovtta vuovssi govddu. 17 Gidde dasa geđggiid njealji ráidui: vuosttaš ráidui rubiinna, topása ja smarágda, 18 nuppi ráidui turkosa, safira ja kalsedona, 19 goalmmát ráidui opala, agahta ja ametystta, 20 ja njealját ráidui krysolihta, onyksa ja jaspisa. Gidde daid gollebotnosiidda. 21 Geađggit galget leat guoktenuppelohkái Israela bártniid namaid mielde, okta guđege nammii. Don galggat čuohppat guđege geađgái ovtta Israela čeardda nama, seammá láhkái go signehttii. 22 Ruvde raddeleahpi várás bárggešlágán viđjjiid čielga gollis. 23 Duddjo raddeleahppái guokte gollerieggá ja gidde daid raddeleahpi guovtti čihkii. 24 Gidde golleviđjjiid raddeleahpi čiegaid rieggáide; 25 gidde viđjjiid nuppiid gežiid gollebotnosiidda, ja bija daid efoda oalgebihtáide, ovddabeallái. 26 Duddjo vel guokte gollerieggá ja bija daid raddeleahpi guovtti eará čihkii, raddeleahpi siskkobeallái efoda vuostá. 27 Duddjo vel guokte gollerieggá ja gidde daid efoda ovddabeallái goappáge oalgebihtá vuolleravdda sávnnji buohta, boahkána bajábeallái. 28 Raddeleahpi ja efoda rieggáid galgá čatnat oktii ruksesalit ullogarccain, nu ahte raddeleahppi bissu sajistis efoda alde boahkána bajábealde. 29 Go Aron manná bassibáikái, de son guoddá Israela bártniid namaid iežas váimmu alde duopmocealkimiid raddeleahpis, muittuhussan go son loaiddasta Hearrá muođuid ovdii. 30 Bija duopmocealkimiid raddeleahppái urima ja tummima, nu ahte dat leat Arona váimmu alde go son loaiddasta Hearrá muođuid ovdii. Ná Aron galgá álo guoddit israellaččaid duomuid váimmus alde Hearrá muođuid ovddas.
   
31 Duddjo efoda olgguldasbiktasa ollásit ruksesalit ullus. 32 Dan gasku galgá leat ohca, ja oza galgá buddestit seammalágán gođđosiin go lea náhkkegárvvu ozas, amas gaikásit. 33 Duddjo dan healbmái hearvan granáhtaehpeliid ruksesalit, purpurrukses ja karmosinrukses ullus ja gidde daid gaskii golledivggaid, 34 vurrolagaid golledivgga ja granáhtaehpela oppa healbmái. 35 Aron galgá atnit dan go son doaimmaha bálvalusa, vai divggaid jietna gullo go son manná bassibáikái Hearrá muođuid ovdii ja go son vuolgá doppe, ja nu son ii jáme.
   
36 Duddjo lieđi čielga gollis ja goba dasa seammá láhkái go gohpet signehttii: Hearrái basuhuvvon. 37 Čana dan ruksesalit ullogarccain turbána ovddabeallái. 38 Lieđđi galgá leat Arona gállus. Aron guoddá buot suttu mii lea israellaččaid bassi oaffariin, buot sin bassi attáldagain. Dat galgá leat álo su gállus, vai Hearrá válddášii sin attáldagaid bures vuostá.
   
39 Gođe girjjat báiddi fiinna beallemasas, duddjo turbána fiinna beallemasas, ja duddjo maid čábbát hervejuvvon boahkána.
   
40 Duddjo maiddái Arona bártniide gávttiid ja boahkániid, ja duddjo sidjiide alla gahpiriid gudnin ja čikŋan. 41 Gárvvut vielljasat Aronii ja su bártniide daid biktasiid. Don galggat vuoidat sin ja vihahit sin ja basuhit sin bálvalit mu báhppan. 42 Duddjo sidjiide beallemasbuvssaid mat ollet alimiin čoarbbeliide ja gokčet sin álásvuođa. 43 Aron ja su bártnit galget atnit daid go sii mannet almmustusgoahtái dahje go sii mannet áltára lusa doaimmahit bálvalusa bassibáikkis, amaset šaddat sivalažžan ja jápmit. Dát galgá leat agálaš mearrádus sutnje ja su nállái.
2 Mos 28,9 viser til 2 Mos 1,1
Note Israela bártniid: Jakoba bártnit, dat guoktenuppelohkái čeardda. Vrd. \+xt 1 Mos 35,22–26.
Note signeahta: seaila.
Note ovtta vuovssi: sullii 25 sentte.
Note urima ja tummima: Bassi biergasat mat adnojuvvojedje vuorbádeapmái dalle go dáhtto diehtit Ipmila dáhtu. Vrd. \+xt 3 Mos 8,8; 4 Mos 27,21; 5 Mos 33,8; 1 Sam 28,6; Esra 2,63; Neh 7,65\+xt*. urim ja tummim.
2 Mos 28,41 viser til 2 Mos 29,9, 3 Mos 8,12
Note vihahit: hebreagiela mielde “deavdit sin gieđaid”.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. mai 2021

Dagens Bibelord

Haggai 2,3–9

Les i nettbibelen

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? ... Vis hele teksten

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? 4Men nå, Serubabel: Vær sterk! sier Herren. Josva, Jehosadaks sønn, du øversteprest: Vær sterk! Hele folket i landet: Vær sterke! sier Herren. Gå i gang med arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene. 5Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min Ånd er blant dere. Vær ikke redde! 6For så sier Herren over hærskarene: Enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. 7Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over hærskarene. 8Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene. 9Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene.